1% w 2006 r.

W trakcie 2006 roku wpłaciliście nam Państwo w formie darowizn i odpisów 1% kwotę 73.069,81 zł. Wszystkie pozyskane środki przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Fundacji. Fundusze pozyskane z darowizn i wpłat 1% podatku stanowią istotne wsparcie działalności Fundacji. Pozwalają nam one kontynuować i rozwijać realizowane programy, by poprzez przemyślane, długofalowe działania skutecznie wpływać na poprawę opieki okołoporodowej w Polsce. Serdecznie dziękujemy osobom, które przekazały Fundacji Rodzić po Ludzku 1% z podatku dochodowego za 2005 rok oraz wszystkim, którzy w rozmaity sposób starają się wspierać działalność naszej Fundacji.

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe