1% w 2010 r.

W roku 2010 w ramach odpisu 1 %  Fundacja otrzymała kwotę: 31.120,70 pln. Środki te w całości zostały przeznaczone na organizację Akcji "Rodzić po ludzku" w latach 2011/2012.

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe