1 % w 2011 r.

Otrzymane w 2011 r. wpłaty z tytułu 1 % podatku, w wysokości 71.863,25 pln nie zostały wydatkowane. W 2012 roku przeznaczymy je, wraz z bieżącymi wpłatami, na budowę platofrmy interntowej, która zawierać będzie informacje o placówkach położniczych, ich statystykach medycznych i ofercie dla kobiet rodzących i młodych mam.

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe