Kryteria oceny szpitali

Kryteria oceny szpitali oparte są na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia odnoszących się do opieki nad rodzącą (dokument "Poród nie jest chorobą" z 1985 r. oraz "Opieka w czasie porodu normalnego z 1997 r.), a także na Karcie Praw Pacjenta.

Każdy szpital może otrzymać maksymalnie 5 gwiazdek i 5 serc. Gwiazdki odnoszą się do oferty szpitala, serca zaś określają stopień życzliwości i pomocy ze strony personelu. Przyznawane są połówki gwiazdek, jeśli szpital nie do końca zmieści się w danej kategorii. Gwiazdki przyznawane sa na podstawie 3 źródeł informacji - listów i ankiet od kobiet, ankiet wypełnionych przez ordynatorów oddziałów oraz arkuszy obserwacyjnych wypełanicnych przez ankieterów podczas wizyty w oddziale.


Za co szpital może uzyskać gwiazdki?
  • Swoboda rodzenia
Personel uznaje prawo kobiety i zachęca ją do zgodnego z jej instynktem zachowania i wyboru najwygodniejszych pozycji zarówno w I jak i w II okresie porodu. Rodząca może swobodnie chodzić, napić się wody, wziąć kąpiel lub prysznic dla relaksu i złagodzenia bólu, może też bez ograniczeń korzystać z dodatkowych sprzętów takich jak piłka, drabinki, worek sako.
Rodząca może też sama wybrać pozycję, w jakiej chce urodzić dziecko.
  • Obecność bliskiej osoby
Personel szpitala nie ogranicza chęci kobiety rodzącej do korzystania z wsparcia i pomocy bliskiej jej osoby. Dzięki niej rodząca odczuwa mniejszy ból a poród przebiega sprawniej i bez komplikacji. Mąż, matka, siostra lub przyjaciółka może towarzyszyć rodzącej w każdym miejscu - nie ma ograniczenia tylko do sali porodów rodzinnych. Personel traktuje bliską osobę z uwagą i życzliwością, zachęca do aktywnego pomagania rodzącej. Lekarze i położne rozumieją, że poród jest wydarzeniem rodzinnym i akceptują obecność osoby bliskiej również po narodzinach dziecka.
Szpital ma obniżoną ocenę w tej kategorii, jeśli poprzez żądanie opłat ogranicza możliwość wspierania rodzącej przez bliskie osoby.
  • Kontakt z dzieckiem bezpośrednio po porodzie
Personel rozumie i docenia wagę pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie. Bezpośredni, bliski kontakt z dzieckiem łagodzi wysiłek porodowy, jest warunkiem udanego karmienia. Na piersi matki dziecko łagodniej przechodzi stres związany z porodem. Szybciej adaptuje się do nowych warunków. Głos i ciepło ciała mamy uspokaja je.
Po porodzie dziecko kładzione jest na piersiach matki "skóra do skóry". Ich pierwsze spotkanie trwa co najmniej pół godziny i nie jest przerywane rutynowymi czynnościami takimi jak ważenie, mierzenie, oględziny a także ewentualne szycie krocza. Personel dąży do tego aby pierwsze karmienie piersią odbyło się jeszcze w sali porodowej, w ciągu pierwszych 2 godzin po porodzie.
  • Opieka i wsparcie po porodzie
Mama przebywa wraz z dzieckiem w tej samej sali czy pokoju przez cały czas pobytu w oddziale. Jeśli dziecko, z uzasadnionych medycznie powodów, leży osobno, mama może je swobodnie odwiedzać, lub jest przynoszone mamie, gdy płacze lub gdy ona sobie tego życzy. Wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonywane są w obecności mamy - personel uczy jak kąpać, przewijać, ubierać dziecko. Oględziny dziecka i wszystkie zabiegi medyczne odbywają się w obecności matki.
W razie problemów z karmieniem, nawałem mlecznym, pogorszeniem nastroju młoda mama może liczyć na pomoc ze strony personelu. Ma również zapewniony dostęp do czystych pryszniców i toalet, środków higieny, zmiany pościeli itp.

  • Edukacja i poradnictwo
Personel szpitala docenia wagę edukacji przedporodowej, stara się przygotować przyszłe matki do porodu i macierzyństwa poprzez organizowanie kursów szkoły rodzenia. Jeśli takie kursy nie są możliwe do zorganizowania personel szpitala jest w kontakcie z innymi szkołami rodzenia w okolicy i zachęca kobiety do uczęszczania do nich.
W trakcie pobytu na oddziale neonatologicznym młode mamy uczone są karmienia piersią i pielęgnacji dziecka dzięki bezpośredniej pomocy osób z personelu a też dzięki pogadankom, ulotkom, plakatom znajdującym się w oddziale.


Za co serca...

Serca, inaczej niż gwiazdki, są przyznawane wyłącznie na podstawie listów i ankiet od kobiet. Maksymalnie szpital może otrzymać 5 serc. Oceniany jest cały personel - lekarze, położne, pielęgniarki i salowe.
Serca przyznawane są za:
  • życzliwość personelu w izbie przyjęć, w sali porodowej i w oddziale położniczym
  • pomoc, ale również sposób jej udzielania (rutynowo czy z osobistym zaangażowaniem) w trakcie porodu, po nim, w razie wystąpienia komplikacji czy problemów.
  • sposób i zakres informowania kobiety i jej bliskich o przebiegu porodu, o stanie dziecka, skutkach działania leków itp.
  • poszanowanie godności i zachowanie intymności przy wykonywanych zabiegach, przy porodzie, w trakcie obchodów lekarskich.
  • uzyskiwanie zgody na zabiegi, na obecność przy porodzie słuchaczek i studentów a także na robione przez nich badania.
Serce czarne - gdy pobyt w szpitalu kobiety będą wspominały bardzo źle, będą skarżyły się na nieżyczliwy, arogancki personel, brak informacji, przedmiotowe traktowanie, brak intymności.


Przeczytaj więcej w raporcie <>

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

sasakawa copy

sasakawa copy

jeden procent

kobiety mowia www

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

sasakawa copy

raporty red

iconka zamow publikacje

iconka lektury obowiazkowe