chcę otrzymywać wiadomości dla osób
profesjonalnie sprawujących opiekę nad kobietą w ciąży, podczas porodu i w połogu.

Partnerzy i sponsorzy:


Jakie nowe zapisy zawiera standard organizacyjny opieki okołoporodowej

 

Jakie nowe zapisy pojawiły się w standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej:

 

1. Badanie przesiewowe dotyczące wystąpienia ryzyka depresji w ciąży i depresji poporodowej. Lekarz lub położna będzie miał obowiązek zaproponować badanie i ewentualnie skierować do odpowiedniego specjalisty.

 

2. Kobieta będzie mogła wypełnić dokumentacje medyczną w wybranej przez siebie placówce jeszcze przed porodem. Dzięki temu zapisowi skomplikowany i długi kwestionariusz będzie można wypełnić jeszcze zanim pojawią się skurcze porodowe:)

 

3. Lekarz będzie miał obowiązek skierowania kobiety do położnej POZ na edukacje przedporodową - szkołę rodzenia. Wcześniej było to ignorowane. Kobiety nie wiedziały, że położne środowiskowe mogą prowadzić taką edukację, a to wszystko w ramach NFZ.

 

4. Wpisany został zakres tematyczny edukacji przedporodowej.

 

5. W nowe standardy wpisano częściowo zapisy z innych rozporządzeń tj.: łagodzenie bólu, czy postępowanie w trakcie niepowodzeń położniczych, które na szczęście zmieniło swoją nazwę na „postępowanie w sytuacjach szczególnych tj.: poronienie, poród dziecka chorego lub martwego”.

 

6. Zobowiązuje się personel medyczny do respektowania planu porodu.

 

7. Wprowadzono wiele zapisów dotyczących promocji karmienia piersią. By ukrócić procedury podawania mleka modyfikowanego bez zgody rodziców wprowadzono zapis, który zezwala na podanie mleka tylko na zlecenie lekarskie. Dzięki temu konieczna będzie rozmowa dotycząca problemów laktacyjnych, a mieszanka przestanie być rozwiązaniem na kłopoty organizacyjne. Oczywiście prośba kobiety dotycząca chęci karmienia piersią jest wystarczającym powodem, by mleko takie otrzymać. W Polsce niestety łatwiej można uzyskać mleko modyfikowane niż wsparcie laktacyjne.

 

8. Zobowiązuje się szpitale do posiadania sprzętu do odciągania pokarmu i zagwarantowania kobietom, które nie mogą z jakiś powodów nakarmić dziecka swoim pokarmem, mleka z banku mleka.

 

9. Zobowiązuje się kierowników placówek do zapoznawania swoich pracowników z zapisami standardów, do organizacji szkoleń i paneli. Kierownik placówki będzie musiał opracować taki plan wdrażania standardów. Zatem będziemy jako Fundacja mogłu za jakiś czas to sprawdzać:) Mamy nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na przestrzeganie standardów. 

 

Z całym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej można zapoznać się tutaj. 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali naszą walkę i pracę w zespole opracowującym nowe Standardy. Za cały rok wsparcia - wpłaty stałe, spontaniczne, przekazany 1% podatku na walkę o Standardy! W tym roku 1% przeznaczamy na stały monitoring oddziałów położniczych w ramach Akcji "Głos matek ma moc zmiany" oraz na podejmowanie interwencji w szpitalach. Możesz nam pomóc w sprawdzeniu jak realizowane są Standardy w poszczególnych placówkach i w reagowaniu tam gdzie łamane są prawa kobiet, przekazując swój 1% podatku, nr KRS: 0000 150 773.

 

Walka o Standardy trwa!

Nowy standard opieki okołoporodowej w konsultacjach

Minister Zdrowia przekazał właśnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Zmieniła się nazwa, ale prawa kobiet zostały podtrzymane w randze rozporządzenia! Większość zapisów została utrzymana, a nawet udało nam się wpisać kilka nowych praw, których celem jest poprawa jakości opieki okołoporodowej. 

  

Z całym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej można zapoznać się tutaj. 

 

Możemy na razie się po cichutku cieszyć. Pełen sukces będzie można jednak ogłosić dopiero gdy zobaczymy ostateczną, podpisaną przez Ministra wersję standardu.

 

Nad nowym Standardem pracowałyśmy przez cały rok w zespole przy Ministerstwie Zdrowia. Było bardzo intensywnie, czasem ciężko. W pracach zespołu uczestniczyło ponad 30 ekspertów, dyskusje często były bardzo zażarte. Pilnowałyśmy, by żaden zapis poprzedniego Rozporządzenia nie został usunięty. Do wielu naszych postulatów udało nam się przekonać pozostałych członków zespołu. Mogłyśmy pracować dzięki wsparciu finansowemu naszych Darczyńców, za które bardzo serdecznie dziękujemy! Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas całym rokiem wpłatami stalymi, wpłatami spontanicznymi, a także tym którzy przekazali swój 1% podatku na walkę o Standardy!

 

W tym roku 1% przeznaczamy na stały monitoring oddziałów położniczych w ramach Akcji "Głos matek ma moc zmiany" oraz na podejmowanie interwencji w szpitalach. Sprawdzamy jak realizowane są Standardy w poszczególnych placówkach i będziemy reagować tam gdzie łamane są prawa kobiet. Możesz nam w tym pomóc przekazując swój 1% podatku, nr KRS: 0000 150 773. Walka o Standardy trwa!

Kurs - instruktorki szkół rodzenia - rekrutacja

Zapraszamy do udziału w kursie: „Sztuka prowadzenia aktywnej
szkoły rodzenia - podstawy"

Kurs przeznaczony jest dla początkujących instruktorek Szkół Rodzenia lub osób pragnących rozpocząć taką działalność - uczymy, jak uczyć innych, czyli jak przekazywać wiedzę i umiejętności w ciekawy i praktywczny sposób!

Podczas kursu uczestniczki:
- zdobędą podstawowe kompetencje w zaakresie prowadzenia zajęć z grupą
- przećwiczą umiejętności pracy z grupą
- rozszerzą wiedzę dotyczącą skutecznej komunikacji społecznej
- poznają standardy tworzenia programów zajęć w Szkołach Rodzenia
- przećwiczą umiejętności przygotowywania scenariuszy zajęć
- dowiedzą się, jak prowadzić zajęcia w wybranych obszarach (np. karmienie piersią, emocje po porodzie)
- poznają aktywne pozycje porodowe oraz ćwiczenia oddechowe pomocne przy nauce parcia
- dowiedzą się, czym jest poród aktywny i jak jego zasady można przekazać w szkole rodzenia

Kurs poprowadzą doświadczone trenerki oraz instruktorki Szkoły Rodzenia z Fundacji Rodzić po Ludzku: Alicja Firsowicz-Madej, Anna Zdral, Joanna Pietrusiewicz.

Kurs jest akredytowany przez Okręgową Radę Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych jako kurs dokształcający.


Kurs obejmuje 2 dwudniowe zjazdy:
I zjazd: 14-15 maja 2018 (poniedziałek - wtorek)
II zjazd: 21 -22 czerwca 2018 (czwartek - piątek)

Godziny zajęć:
- 1 dzień - godz. 10.00-19.00
- 2 dzień - godz. 09.00-16.00

Liczba godzin szkoleniowych: 32

Grupa liczy max. 20 osób.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji Rodzić po Ludzku, w Warszawie.

W ramach kursu zapewniamy: materiały szkoleniowe, napoje i poczęstunek  w przerwach.
We własnym zakresie uczestniczki opłacają: wyżywienie (obiad - zaplanowana jest godzinna przerwa), przejazd i noclegi.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Opłata za udział w kursie wnoszona przez uczestniczki wynosi: 1107 zł. brutto (900 zł. netto + 23% vat).

W celu zgłoszenia się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny: tutaj.
Formularza nie trzeba zapisywac i wysyłać mailem - po wypełnieniu należy kliknąć w guzik "prześlij" i tyle :)

Informację o zakwalifikowaniu się na kurs i sposobie płatności prześlemy mailem wraz z agendą szkolenia.

Zapraszamy! Do zobaczenia!

Nowy cykl bezpłatnych konferencji 2018

Ogłaszamy start  nowego cyklu bezpłatnych konferencji 2018: 

 "Położne kobiet - siła w porozumieniu"

Ich przewodnią ideą jest pogłębianie umiejętności położnych w konstruktywnej komunikacji z kobietami. Ważnym elementem porozumienia jest zrozumienie zmian pokoleniowych zachodzących w naszym społeczeństwie. Jest to ważny czynnik w budowaniu dobrej komunikacji, a także adekwatnej reakcji na potrzeby kobiet. Część konferencji poświęcona jest zagadnieniom laktacyjnym oraz pogłębianiu wiedzy w tym zakresie. Będzie też możliwość zapoznania się z najnowszymi zaleceniami i narzędziami pomocnymi w pracy z kobietami. Ważnym tematem naszego spotkania jest zagadnienie dotyczące biznesowego podejścia do zawodu położnej, możliwości jakie daje prawo, a także ryzyka z tym związanego.

Odwiedzimy pięć miast w Polsce: 

Lublin, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Łódź.

Wszystkie konferencje są BEZPŁATNE - odbywają się dzięki wsparciu naszych Partnerów oraz Waszym wpłatom. 

Sprawdź, gdzie się pojawimy i kiedy!

Szczegółowe informacje o programie, harmonogramie i zapisach znajdziesz tutaj
 

Zapraszamy - rezerwujcie już terminy i pilnujcie daty rozpoczęcia rekrutacji!

Nasz zespół konferencyjny pracuje pełną parą, zarówno merytorycznie jak i organizacyjnie - po to, aby spotkanie z Wami było jak najbardziej wnoszące i profesjonalne.

Do zobaczenia!!!

 

Akcja "Głos matek ma moc zmiany"!

Ruszyła akcja "Głos matek ma moc zmiany"! Sprawdzamy polskie porodówki!

 

Urodziłaś? Opowiedz nam, jak było.

 

W lutym 2018 r. Fundacja Rodzić po Ludzku rozpoczęła akcję „Głos matek ma moc zmiany” - stały monitoring opieki okołoporodowej w Polsce. Na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl kobiety mogą wypełnić anonimową ankietę o swoim porodzie i opiece w szpitalu. Mogą w niej szczegółowo opisać swoje doświadczenie – od izby przyjęć do momentu wyjścia do domu. Obok pytań o warunki, czystość i jakość wyżywienia mogą ocenić m.in. sposób przekazywania informacji przez personel, poszanowanie prawa do intymności, do decydowania o przebiegu porodu oraz wykonywanych zabiegach medycznych i pielęgnacyjnych, respektowanie planu porodu, jakość wsparcia w zakresie karmienia oraz opieki nad dzieckiem po porodzie.

 

Każdy głos się liczy!

 

Chcemy dowiedzieć się, jak wygląda opieka w danej placówce, jak realizowane są w niej standardy opieki okołoporodowej. Głosy matek pomogą Fundacji w podejmowaniu interwencji tam, gdzie łamane są prawa kobiet. Wyniki każdego szpitala będą prezentowane na portalu www.gdzierodzic.infoUłatwi to innym kobietom wybranie miejsca do porodu. 

 

Na podstawie informacji z ankiet wypełnionych do końca marca zostanie opracowany raport dotyczący jakości opieki oraz przestrzegania standardów opieki okołoporodowej w Polsce, a także rekomendacje dla Ministra Zdrowia.

 

glos ptroni1

 

Skuteczność kolejnych akcji Rodzić po Ludzku w latach 1994-2006 dowiodła, jak ważne jest wnoszenie do przestrzeni publicznej głosu kobiet, ich osobistych doświadczeń i oceny opieki. Akcje znacząco zmieniły polskie porodówki. Były jednak wydarzeniami pojedynczymi. Doświadczenie pokazuje, że stały monitoring wymusza na szpitalach wprowadzanie zmian, podnoszenie i przestrzeganie standardów, co daje szanse na długofalowe efekty.

 

Akcja została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Projekt współfinansowany z grantu Fundacji Batorego.

 

 infografika glos kobiet-pion

Zmarła Agata Teleżyńska współzałożycielka Fundacji Rodzic po Ludzku

W wielkim smutkiem przyjęłyśmy wiadomość o śmierci wieloletniej pracowniczki Fundacji, niezwykłej osoby -  Agaty Teleżyńskiej. 

Agata była założycielką, fundatorką i członkinią zarządu Fundacji Rodzić po Ludzku, jedną z inicjatorek Akcji Rodzić po Ludzku. To dzięki niej powstała pierwsza w Polsce poradnia dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci „Początek”.

Walczyła o godny poród, opiekę opartą na potrzebach kobiet, wspierała rodziców w zmaganiach się z trudami macierzyństwa.

Wiele lat poświęciła na wnoszenie do przestrzeni publicznej tematu depresji poporodowej. KoordynowaAgacia Telezynskała szereg kampanii społecznych zwracających uwagę na kwestie przestrzegania praw pacjenta w opiece okołoporodowej, również tego najmniejszego pacjneta. 

Żegnamy Cię Agato z wielkim smutkiem. 

Zespół kobiet z Fundacji Rodzić po Ludzku

 

Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie opracowania analizy prawnej

Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie opracowania analizy prawnej dotyczącej charakteru prawnego Standardów Organizacyjnych Opieki Okołoporodowej

(..) Stoimy na stanowisku, że trwające prace nad nowymi standardami dotyczącymi opieki okołoporodowej, nie będą celowe bez istnienia opinii prawnej na ich temat. Powstanie takiej opinii jest kluczowe i tak naprawdę od niej zależy, czy przyszłe zapisy standardów organizacyjnych, które będą zawierały elementy postepowania medycznego, będą w ogóle ważne w świetle prawa.

Czytaj więcej: Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie opracowania analizy prawnej

Prace w Zespole ds. opracowywania Standardów Organizacyjnych w Opiece Okołoporodowej

Do tej pory odbyły się trzy posiedzenia zespołu, podczas których analizowane były po kolei zapisy Standardów Opieki Okołoporodowej. Zespół jest bardzo liczny, jest nas prawie 30 osób dlatego prace idą bardzo wolno. Wszyscy starają się przedstawić swoje stanowiska i postulaty, nie raz dochodzi do bardzo burzliwych dyskusji. Mimo tych trudności organizacyjnych zespół przychylił się do wniosku Fundacji Rodzić po Ludzku dotyczących badań przesiewowych depresji w ciąży i depresji poporodowej. Na jedno z posiedzeń został zaproszony Krajowy Konsultant ds. Psychiatrii, który przedstawił członkom zespołu najważniejsze zagadnienia dotyczące depresji w ciąży i po porodzie oraz możliwych skutków tej choroby dla zdrowia matki i dziecka.

Czytaj więcej: Prace w Zespole ds. opracowywania Standardów Organizacyjnych w Opiece Okołoporodowej

Historii walki o Standardy Opieki Okołoporodowej ciąg dalszy….

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 19 października uznał, że Minister Zdrowia dopuścił się bezczynności i zasądził na rzecz Fundacji Rodzić po Ludzku 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. :)

Czytaj więcej: Historii walki o Standardy Opieki Okołoporodowej ciąg dalszy….

Zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki.

Zbieramy na Narzędzie Kontrolujące Porodówki*, które pomoże Wam:

dowiedzieć się, w których placówkach kobiety są traktowane z szacunkiem i życzliwością oraz gdzie respektowany jest ich plan porodu, jak naprawdę wygląda w wybranym szpitalu kontakt „skóra do skóry”, w której placówce kobiety są wspierane fachową opieką w pierwszych dniach karmienia piersią; łatwiej porównać ofertę szpitali i wybrać dla siebie najlepsze miejsce do porodu; wywierać nacisk na dyrekcję szpitala do wprowadzania zmian i dbania o przestrzeganie standardów.

  https://www.siepomaga.pl/kontrolaporodowek.

Zapraszamy do wsparcia!

fcb tlo

Czytaj więcej: Zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki.

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

sasakawa copy

sasakawa copy

jeden procent

kobiety mowia www

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

sasakawa copy

raporty red

iconka zamow publikacje

iconka lektury obowiazkowe