Informacje dotyczące organizacji pokazu filmu "Uwolnić poród"

 

Zapraszamy do organizacji pokazów filmu „Uwolnić poród”.
Jest to ogólnoświatowa inicjatywa, której celem jest zmiana systemu opieki okołoporodowej, tak by każda kobieta mogła zdecydować gdzie i w jaki sposób będzie rodzić swoje dziecko. 
Chcesz wziąć w tym udział?
Zapraszamy!

 


Zasady współpracy z Fundacją Rodzic po Ludzku w zakresie organizowania pokazów filmu „Uwolnić poród”

uwolnic porod Zapraszamy do organizacji pokazów filmu w całej Polsce!. W domu, pracy, kawiarni czy klubie osiedlowym.  

Osoby zainteresowane zorganizowaniem projekcji powinny przesłać formularz zgłoszeniowy na 4 tygodnie przed planowanym terminem projekcji.


Charakter pokazu nie może być sprzeczny ze statutem Fundacji.


Ze strony organizatora pokazu oczekujemy:
- każdorazowego zgłoszenia projekcji filmu z podaniem daty, godziny, przewidywanej liczby uczestników,
- powiadomienia lokalnych mediów i organizacji o pokazie filmu,
- po projekcji filmu przesłania informacji o liczbie uczestników oraz krótkiej relacji z dyskusji po filmie wraz z relacją fotograficzną ( z możliwością zamieszczenia w Internecie),

- odesłanie kopii filmu w ciągu dziesięciu dni po projekcji filmu

Zgodnie z życzeniem autorów i producentów filmu po projekcji filmu – niezależnie od miejsca w którym się ona odbywa (dom, kino, sala szkoleniowa), powinna wydarzyć się ROZMOWA – wymiana myśli, uwag i komentarzy. Planując czas trwania pokazu należy więc o tym pamiętać. Uczestnicy pokazu powinni zostać o tym uprzedzeni wcześniej. Założeniem twórców filmu jest inspirowanie ludzi do takiej zmiany systemu, by każda kobieta mogła wybrać miejsce i sposób, w jaki urodzi swoje dziecko. Jednak by zmiana mogła się dokonać, konieczne jest zaangażowanie w działania każdego, kto szanuje prawa człowieka, zwłaszcza prawo do samostanowienia. Odnosi się to nie tylko do małych czy dużych organizacji lub instytucji, ale także, a może przede wszystkim, do każdej jednostki. Z tego powodu chcemy, aby film inspirował lokalne społeczności do działania na rzecz praw człowieka w porodzie .

Fundacja ze swojej strony zapewnia:
- kopię filmu
- pomoc w promocji wydarzenia: zamieszcza informacje na stronie internetowej www.rodzicpoludzku.pl ,
- wsparcie merytoryczne ( jeśli jest konieczne, możemy np. udzielić wywiadu, przesłać materiały prasowe etc.).
Wszystkie w/w działania są bezpłatne.

Fundacja jest właścicielką licencji i zgodnie z  jej zapisem musi być współorganizatorem pokazu filmu. Do jej zadań należy wsparcie w zakresie promocji filmu na stronach Fundacji.

Jeśli jesteś zainteresowana/y zorganizowaniem pokazu filmu prześlij swój formularz zgłoszeniowy. Jeśli doceniasz nasze działania i chcesz przyczynić się do dalszego ich rozwoju prześlij nam darowiznę - każda, nawet najmniejsza kwota wesprze cele statutowe Fundacji.

Pliki do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

regulamin

logo filmu

informacja prasowa

 

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_rzeszow.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe