Komentarz Fundacji ws. planowanych kontroli w oddziałach ginekologiczno - położniczych i neonatologicznych.

Komentarz Fundacji ws. planowanych kontroli w oddziałach ginekologiczno - położniczych i neonatologicznych.


Jako organizacja pozarządowa, która od 18 lat walczy o poprawę opieki okołoporodowej w Polsce, wyrażamy głęboki smutek w związku z tragiczną śmiercią bliźniąt we Włocławku. Martwi nas, że dopiero, gdy wydarzy się takie nieszczęście, media i opinia publiczna zwracają uwagę na palącą kwestię poprawy opieki okołoporodowej  w Polsce.


Kiedy w kwietniu zeszłego roku Fundacja opublikowała raport z „monitoringu wdrażania w placówkach położniczych województwa mazowieckiego Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem” nikt nie chciał go usłyszeć. A wyniki monitoringu były zatrważające:

 

  • W żadnej z badanych placówek Standardy nie zostały w pełni wdrożone, a nawet często traktowane są przez personel lekceważąco.
  • Najmniejszą znajomością zapisów Standardów wykazywali się ordynatorzy oddziałów, którzy są odpowiedzialni za ich wdrożenie.
  • Przeładowany obowiązkami personel postrzega Standardy jako dodatkową pracę, na którą nie starcza czasu.
  • Ministerstwo Zdrowia jako organ władzy publicznej nie przedsięwzięło odpowiedniego planu wdrażania Standardów. Personel, pozbawiony odpowiednich szkoleń i odgórnych wytycznych dot. nowej organizacji pracy i zmiany procedur, nie stosuje się do zaleceń, bo po prostu nie posiada takich umiejętności (np. prowadzenie porodu w pozycjach wertykalnych, metody ochrony krocza, prawidłowe prowadzenie kontaktu „skóra do skóry” po porodzie etc.)


Więcej o wynikach monitoringu: czytaj tu.


W związku z powyższym cieszy nas deklaracja Pana Ministra Bartosza Arłukowicza z dnia 28.01.2014 r., że wszystkie oddziały położnicze i neonatologiczne zostaną poddane kontroli. Niestety jej zakres dotyczyć ma jedynie procedur cesarskiego cięcia oraz opieki okołoporodowej nad noworodkami, które urodziły się ze skalą Apgar poniżej 4. W naszej opinii, taka kontrola jest stanowczo zbyt wąska.

Chciałybyśmy, aby planowane działania dotyczyły również przestrzegania Standardów okołoporodowych. Celem Standardów jest „uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka przy ograniczeniu do minimum interwencji medycznych”. Wierzymy, że skuteczne wdrożenie tego Rozporządzenia korzystnie wpłynie na stan opieki okołoporodowej. Apelujemy także, by działania Ministerstwa Zdrowia nie ograniczyły się tylko do kontroli oddziałów, a były początkiem rzetelnej diagnozy i podstawą do stworzenia dobrego programu naprawczego.


Zwracamy uwagę, że grupa kobiet, dla których poród był traumą, odbierającą poczucie godności, jest nadal bardzo liczna. Od lat podkreślamy kwestię stosowania w opiece nad matką i dzieckiem  procedur o udowodnionej szkodliwości, łamania praw pacjenta, czy wręcz przemocy w porodzie. Na prowadzonym przez Fundację portalu www.GdzieRodzic.info codziennie umieszczane są dramatyczne historie kobiet, których doświadczenia porodowe negatywnie wpłynęły na ich zdrowie,  poczucie własnej wartości,  macierzyństwo, a także decyzję o posiadaniu kolejnego dziecka.

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe