Konferencja prasowa „Czy poród w Polsce trzeba leczyć? Wyniki monitoringu oddziałów położniczych.

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową 29 marca o godz. 11.00, która odbędzie się w siedzibie Fundacji przy ul. Nowolipie 13/15 w Warszawie, zaprezentujemy wyniki ostatniego monitoringu 367 oddziałów położniczych oraz najnowszy raport Fundacji Rodzić po Ludzku pt. "Medykalizacja porodu w Polsce".

Czy poród w Polsce trzeba leczyć?

Dlaczego kobiety rodzące w Polsce wymagają tak dużo interwencji medycznych?

Jak polskie szpitale, 4 lata od wprowadzenia w życie standardów opieki okołopordowej, realizują prawo kobiet do godnego porodu?

W jakim stopniu i czy w ogóle ograniczają interwencje medyczne do niezbędnego minimum?

Jak wygląda opieka okołopordowa na oddziałach położniczych i neonatologicznych w Polsce po 23 latach od pierwszej akcji „Rodzić po Ludzku”?

Na konferencji prasowej przedstawione zostaną informacje na temat aktualnej sytuacji w opiece okołoporodowej w Polsce w oparciu o dane i informacje zebrane od 367 szpitali. Opowiemy o stopniu zmedykalizowania porodów w Polsce, przedstawimy najnowsze dane na temat odsetka cięć cesarskich, nacięć krocza, porodów indukowanych, porodów stymulowanych. Odpowiemy na pytanie jak szpitale w Polsce, cztery lata od wprowadzenia w życie standardów opieki okołoporodowej, wdrożyły i realizują prawo kobiet do intymności i poszanowania godności, do informacji i decydowania, do kontaktu z dzieckiem po porodzie, do picia wody i towarzystwa osoby bliskiej w trakcie porodu, do wyboru osoby sprawującej opiekę, do przyjmowania dogodnych pozycji. 

Przedstawimy dane na temat dostępności niefarmakologicznych oraz farmakologicznych metod łagodzenia bólu w tym o realnej możliwości skorzystania z bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego w salach porodowych w Polsce. Opowiemy o warunkach panujących na polskich oddziałach położniczych oraz nieprzygotowaniu polskich szpitali do opieki nad kobietami niepełnosprawnymi, a także o zaskakujących wynikach pokazujących różnice w stopniu medykalizacji porodów w szpitalach posiadających sale jednoosobowe oraz tych placówkach, które takich sal nadal nie posiadają. Opowiemy również o samodzielności zawodowej położnych, edukacji przedporodowej w Polsce oraz konsekwencjach obniżania standardów i medykalizacji porodu dla zdrowia matki i dziecka. 

W jakim miejscu jesteśmy po 23 latach od pierwszej akcji „Rodzić po Ludzku”, co udało się zmienić, co i jak trzeba zmieniać, żeby skutecznie wdrożyć standardy i wspierać, a nie patologizować naturalny poród w Polsce? Serdecznie zapraszam na wydarzenie oraz do kontaktu.

 

Program konferencji

11.00 - 11.10   Wprowadzenie i przywitanie gości, Joanna Pietrusiewicz Fundacja Rodzić po Ludzku

11.10 - 11.30   Prezentacja wyników monitoringu oddziałów położniczych, dr n. społ. Antonina Doroszewska,Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.30 - 11.45   Skutki zdrowotne dla matki i dziecka medykalizacji porodu, dr n. med. Barbara Baranowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

11.45 - 12.00   Znaczenie standardów medycznych dla zmniejszenia stopnia medykalizacji porodów w Polsce, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Konsultant Krajowy ds. perinatologii, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

 

graf konf

 

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

sasakawa copy

sasakawa copy

jeden procent

kobiety mowia www

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

sasakawa copy

raporty red

iconka zamow publikacje

iconka lektury obowiazkowe