Konferencja prasowa „Czy poród w Polsce trzeba leczyć? Wyniki monitoringu oddziałów położniczych.

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową 29 marca o godz. 11.00, która odbędzie się w siedzibie Fundacji przy ul. Nowolipie 13/15 w Warszawie, zaprezentujemy wyniki ostatniego monitoringu 367 oddziałów położniczych oraz najnowszy raport Fundacji Rodzić po Ludzku pt. "Medykalizacja porodu w Polsce".

Czy poród w Polsce trzeba leczyć?

Dlaczego kobiety rodzące w Polsce wymagają tak dużo interwencji medycznych?

Jak polskie szpitale, 4 lata od wprowadzenia w życie standardów opieki okołopordowej, realizują prawo kobiet do godnego porodu?

W jakim stopniu i czy w ogóle ograniczają interwencje medyczne do niezbędnego minimum?

Jak wygląda opieka okołopordowa na oddziałach położniczych i neonatologicznych w Polsce po 23 latach od pierwszej akcji „Rodzić po Ludzku”?

Na konferencji prasowej przedstawione zostaną informacje na temat aktualnej sytuacji w opiece okołoporodowej w Polsce w oparciu o dane i informacje zebrane od 367 szpitali. Opowiemy o stopniu zmedykalizowania porodów w Polsce, przedstawimy najnowsze dane na temat odsetka cięć cesarskich, nacięć krocza, porodów indukowanych, porodów stymulowanych. Odpowiemy na pytanie jak szpitale w Polsce, cztery lata od wprowadzenia w życie standardów opieki okołoporodowej, wdrożyły i realizują prawo kobiet do intymności i poszanowania godności, do informacji i decydowania, do kontaktu z dzieckiem po porodzie, do picia wody i towarzystwa osoby bliskiej w trakcie porodu, do wyboru osoby sprawującej opiekę, do przyjmowania dogodnych pozycji. 

Przedstawimy dane na temat dostępności niefarmakologicznych oraz farmakologicznych metod łagodzenia bólu w tym o realnej możliwości skorzystania z bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego w salach porodowych w Polsce. Opowiemy o warunkach panujących na polskich oddziałach położniczych oraz nieprzygotowaniu polskich szpitali do opieki nad kobietami niepełnosprawnymi, a także o zaskakujących wynikach pokazujących różnice w stopniu medykalizacji porodów w szpitalach posiadających sale jednoosobowe oraz tych placówkach, które takich sal nadal nie posiadają. Opowiemy również o samodzielności zawodowej położnych, edukacji przedporodowej w Polsce oraz konsekwencjach obniżania standardów i medykalizacji porodu dla zdrowia matki i dziecka. 

W jakim miejscu jesteśmy po 23 latach od pierwszej akcji „Rodzić po Ludzku”, co udało się zmienić, co i jak trzeba zmieniać, żeby skutecznie wdrożyć standardy i wspierać, a nie patologizować naturalny poród w Polsce? Serdecznie zapraszam na wydarzenie oraz do kontaktu.

 

Program konferencji

11.00 - 11.10   Wprowadzenie i przywitanie gości, Joanna Pietrusiewicz Fundacja Rodzić po Ludzku

11.10 - 11.30   Prezentacja wyników monitoringu oddziałów położniczych, dr n. społ. Antonina Doroszewska,Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.30 - 11.45   Skutki zdrowotne dla matki i dziecka medykalizacji porodu, dr n. med. Barbara Baranowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

11.45 - 12.00   Znaczenie standardów medycznych dla zmniejszenia stopnia medykalizacji porodów w Polsce, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Konsultant Krajowy ds. perinatologii, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

 

graf konf

 

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe