Odpowiedź na zarzuty prof. dr hab. med. Stanisława Radowickiego, krajowego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa ws. rzetelności przeprowadzonego przez Fundację w latach 2012/2013 monitoringu.

W związku z zarzutami prof. dr hab. med. Stanisława Radowickiego – krajowego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa dot. naszej odmowy ujawnienia nazw placówek i zachowania anonimowości szpitali (Polityka, nr. 9 (2947) w Raporcie z monitoringu wdrażania nowych Standardów Okołoporodowych w wybranych placówkach woj. mazowieckiego, który Fundacja Rodzić po Ludzku przeprowadziła w ramach programu Fundacji Batorego „Demokracja w działaniu” w okresie od 09.2012 - 03.2013, czujemy głęboką potrzebę, aby opisać nasze oficjalne stanowisko w tej sprawie.


Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest szeroko pojęta jawność w działaniach strażniczych, do których należy przeprowadzanie monitoringu. Wiemy również, że analiza sytuacji w 10 wybranych placówkach woj. mazowieckiego może być tylko wstępną diagnozą sytuacji i nakreślać pewne tendencje lub wskazywać na ewentualne trudności – w tym szczególnym przypadku ws. wdrażania Standardów Opieki Okołoporodowej w polskich szpitalach.

W ramach przeprowadzonego monitoringu nie wnioskowaliśmy o udostępnienie informacji publicznej, ale przeprowadzaliśmy pogłębione wywiady z personelem medycznym danych 10 placówek. Wybraliśmy tę metodę, ponieważ uznaliśmy, że tylko w taki sposób możemy rzetelnie sprawdzić stopień wdrażania zapisów nowego rozporządzenia. W tym szczególnym przypadku, zdecydowaliśmy się odstąpić od podawania nazw monitorowanych instytucji.


Działamy w interesie publicznym i nie mamy na celu wytykania błędów i szukania kozła ofiarnego. Zależy nam na tym, aby dobre prawo, jakim jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia, zostało wdrożone i osiągało swój zamierzony CEL – ZMNIEJSZENIE MEDYKALIZACJI PORODÓW W POLSCE.

Proponujemy, aby rekomendacje zamieszczone w raporcie z naszego monitoringu zostały potraktowane poważnie i posłużyły krajowym konsultantom i Ministerstwu Zdrowia jako wysunięte na podstawie rzetelnego badania i przygotowane w jak najlepszej wierze wskazówki dot. poprawy niskiego poziomu – jak pokazują ostatnie tragiczne wydarzenia – opieki okołoporodowej w Polsce. Niech będą one przesłanką do głębszej analizy sytuacji na oddziałach położniczych i noworodkowych.


W związku z powyższym cieszy nas deklaracja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z dnia 28.01.2014 r., że wszystkie oddziały położnicze i neonatologiczne zostaną poddane kontroli. Wierzymy, że zostanie ona przeprowadzona rzetelnie i za pomocą starannie przygotowanych narzędzi badawczych.

Czytaj o wynikach naszego monitoringu.

Link do pełnego tekstu raportu.

Komentarz Fundacji ws. tragicznych wydarzeń we Włocławku i planowanych kontroli oddziałów ginekologiczno - połozniczych i noworodkowych.

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe