Prace w Zespole ds. opracowywania Standardów Organizacyjnych w Opiece Okołoporodowej

Do tej pory odbyły się trzy posiedzenia zespołu, podczas których analizowane były po kolei zapisy Standardów Opieki Okołoporodowej. Zespół jest bardzo liczny, jest nas prawie 30 osób dlatego prace idą bardzo wolno. Wszyscy starają się przedstawić swoje stanowiska i postulaty, nie raz dochodzi do bardzo burzliwych dyskusji. Mimo tych trudności organizacyjnych zespół przychylił się do wniosku Fundacji Rodzić po Ludzku dotyczących badań przesiewowych depresji w ciąży i depresji poporodowej. Na jedno z posiedzeń został zaproszony Krajowy Konsultant ds. Psychiatrii, który przedstawił członkom zespołu najważniejsze zagadnienia dotyczące depresji w ciąży i po porodzie oraz możliwych skutków tej choroby dla zdrowia matki i dziecka.

Bardzo cieszy nas taka decyzja zespołu! Fundacja postulowało o to od wielu lat. Depresja poporodowa, to bardzo poważna choroba, czasem nawet śmiertelna dlatego tak ważne jest, by móc szybko pomóc tym kobietom, które tej pomocy potrzebują. To choroba wstydliwa ponieważ macierzyństwo w naszej kulturze przedstawiane jest często w lukrowanych barwach i kobietom trudno przyznać się do tego, że przeżywają zupełnie odmienne emocje, smutek, złość, rozpacz. Tu ważną rolę odgrywa czas. 

Kolejnym krokiem będzie walka jaką chcemy stoczyć o realny dostęp do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej!

Więcej o emocjach kobiet w okresie okołoporodowym:

http://www.rodzicpoludzku.pl/Po-porodzie/Zostalas-mama-emocje-po-porodzie.html

http://www.rodzicpoludzku.pl/Wiedza-o-porodzie/Depresja-poporodowa-jak-rozumiec-i-rozpoznawac-depresje-pojawiajaca-sie-po-porodzie-dziecka.html

http://www.rodzicpoludzku.pl/images/stories/publikacje/problemy_emocjonalne_okres_okoloporodowy.pdf

 

 

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe