Zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki.

Zbieramy na Narzędzie Kontrolujące Porodówki*, które pomoże Wam:

dowiedzieć się, w których placówkach kobiety są traktowane z szacunkiem i życzliwością oraz gdzie respektowany jest ich plan porodu, jak naprawdę wygląda w wybranym szpitalu kontakt „skóra do skóry”, w której placówce kobiety są wspierane fachową opieką w pierwszych dniach karmienia piersią; łatwiej porównać ofertę szpitali i wybrać dla siebie najlepsze miejsce do porodu; wywierać nacisk na dyrekcję szpitala do wprowadzania zmian i dbania o przestrzeganie standardów.

  https://www.siepomaga.pl/kontrolaporodowek.

Zapraszamy do wsparcia!

fcb tlo

 

Zbieramy na Narzędzie Kontrolujące Porodówki, które pomoże nam:

wskazać miejsca, gdzie można urodzić po ludzku oraz te gdzie nie są przestrzegane standardy opieki okołoporodowej; skonfrontować deklaracje szpitali z doświadczeniami kobiet; prowadzić stały monitoring porodówek i przestrzegania przez nie standardów; prowadzić realną kontrolę opieki okołoporodowej w Polsce; wpływać na decydentów; podejmować interwencje wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.

Codziennie w Polsce ok. 1000 kobiet rodzi dziecko. Ile z nich rodzi po ludzku? Tego możemy się dowiedzieć tylko od kobiet. Akcje „Rodzić po ludzku” pozwoliły zmienić wiele na polskich porodówkach, wprowadzić w 2012 r. standardy opieki okołoporodowej. Jak się rodzi w Polsce w 2017, 2018 roku? Po ludzku? Pomóżcie nam dowiedzieć się i wskazać te miejsca, gdzie warto rodzić.

Pomimo obowiązujących od 2012 r. standardów opieki okołoporodowej, nadal prawo kobiet do godnego porodu nie jest przestrzegane w części szpitali w Polsce. Wprowadzenie standardów nie pociągnęło za sobą żadnych narzędzi do ich wdrożenia ani monitorowania ich realizacji.

Zapraszamy Was do stworzenia z nami stałego narzędzia kontroli oddziałów położniczych, wskazującego na stopień wdrożenia standardów opieki okołoporodowej w poszczególnych szpitalach, a także skalę medykalizacji.

Tylko dzięki kobietom możemy się dowiedzieć, w których szpitalach łamane są ich prawa i podejmować na tej podstawie interwencje. Tylko stały monitoring i kontrola opieki okołoporodowej dają szansę na szybkie wdrożenie standardów i idei godnego porodu w Polsce.

*nowoczesne internetowe narzędzie do prowadzenia ciągłego badania z udziałem kobiet w całej Polsce, które powie prawdę o jakości opieki okołoporodowej w danej placówce oraz to czy przestrzegane są w niej standardy opieki okołoporodowej.

 

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe