Projekt "Na straży rodzić po ludzku"

NA STRAŻY  rodzić po ludzku

 

 

W 2018 r. Fundacja przeprowadziła pierwsze w Polsce badanie dotyczące przemocy wobec kobiet na oddziałach położniczych. Wyniki badania pokazały, że ponad połowa kobiet doświadcza na porodówkach nadużyć, a 17% przemocy (werbalnej, psychicznej lub fizycznej). Stworzona ankieta umożliwia prowadzenie stałego monitoringu opieki okołoporodowej w 400 placówkach w Polsce dzięki czemu możliwe jest szybsze diagnozowanie problemów, wskazywanie konkretnych szpitali łamiących prawo i podejmowanie interwencji w placówkach.

 

Od 1 stycznia 2019 r. Fundacja rozpoczeła realizację projektu NA STRAŻY "rodzić po ludzku". W ramach projektu będziemy kontynuować działania związane z monitoringiem opieki okołoporodowej oraz rozpoczniemy działania rzecznicze z udziałem aktywistów lokalnych. 

 

W ramach projektu zamierzamy prowadzić działania na rzecz „rodzenia po ludzku” w szpitalach. Przewidujemy webinaria, szkolenia dla aktywistów, a także spotkania w szpitalach, rozmowy z dyrektorami, ordynatorami na temat tego co trzeba zmienić i jak to zrobić. 

 

PLANOWANE DZIAŁANIA:

1. webinarium organizacyjno-informacyjne

2. szkolenie dla aktywistów i aktywistek na temat działań rzeczniczych, współpracy ze szpitalami, władzami lokalnymi, dostępu do informacji publicznej, uwarunkowań prawnych w opiece okołoporodowej, opracowanie planu działań na rzecz poprawy sytuacji w szpitalu

3. webinarium na temat planowanych strategii działań oraz przygotowania spotkań lokalnych

4. działania rzecznicze wobec szpitali z udziałem Fundacji i aktywistów, organizacja lokalnych spotkań ze szpitalami

5. szkolenie podsumowujące - wymiana doświadczeń, dobrych praktyk.

 

Projekt finansowany z grantu Fundacji Batorego oraz środków własnych Fundacji Rodzić po Ludzku.

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_katowice.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe