Projekt "Na straży rodzić po ludzku"

NA STRAŻY  rodzić po ludzku

 

 

W 2018 r. Fundacja przeprowadziła pierwsze w Polsce badanie dotyczące przemocy wobec kobiet w szpitalach i na oddziałach położniczych. Wyniki badania pokazały, że ponad połowa kobiet doświadcza na porodówkach nadużyć, a 17% przemocy (werbalnej, psychicznej lub fizycznej). Stworzona przez Fundację ankieta elektroniczna umożliwia prowadzenie stałego monitoringu opieki okołoporodowej w 400 placówkach w Polsce dzięki czemu możliwe jest szybsze diagnozowanie problemów, wskazywanie konkretnych szpitali łamiących prawo i podejmowanie interwencji w placówkach.

 

1 stycznia 2019 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu NA STRAŻY "rodzić po ludzku". Celem projektu są działania związane z monitoringiem opieki okołoporodowej oraz działania rzecznicze z udziałem aktywistów lokalnych. 

 

W ramach projektu zamierzamy prowadzić działania z udziałem lokalnych aktywistek na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce. Osoby biorące udział w projekcie działają w imieniu własnym i na rzecz idei „rodzenia po ludzku”. Planowane są debaty, spotkania z dyrekcjami szpitali, organami zarządzającymi placówkami oraz decydentami w ochronie zdrowia. 

Aktywistki działają dla dobra wspólnego, a w swoich działaniach kierują się zasadami obiektywizmu, rzetelności oraz jawności.

 

W projekcie biorą udział:

1. Justyna Chmiel

2. Anna Furmaniuk

3. Natalia Januchowska

4. Paulina Jermak

5. Wiesława Kobis

6. Magdalena Komsta

7. Anna Kwiatek-Kucharska

8. Renata Marszałek

9. Sandra Meuś

10. Małgorzata Mielczarek

11. Alicja Nowaczyk

12. Edyta Nowicka

13. Małgorzata Pilanowska

14. Marta Siwińska

15. Alicja Stańco-Wawrzyńska

16. Olga Vitoš

17. Dorota Wilk

18. Aleksandra Wilk-Przybysz

19. Ewa Woźnicka

20. Iwona Wróbel-Przebięda

 

Projekt finansowany z grantu Fundacji Batorego oraz środków własnych Fundacji Rodzić po Ludzku.

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe