Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

List interwencyjny Fundacji z dn. 16.09.2014 r. skierowany do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie:

Skan_listu

Odpowiedź Specjalistycznego Szpitala w Kościerzynie z dn. 05.11.2014 r.

Skan_listu

Po naszej interwencji Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie zniósł opłaty za pobyt osoby towarzyszącej.

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe