Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

List interwencyjny Fundacji z dn. 16.09.2014 r. skierowany do Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie:

Skan_listu

Odpowiedź Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie z dn. 30.10.2014 r.:

Skan_listu

Odpowiedź Fundacji z dn. 20.11.2014 r.:

Skan_listu

Kolejne pismo ponaglające po braku odpowiedzi ze strony szpitala z dn. 13.01.2015 r.:

Skan_listu

Odpowiedź Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie z dn. 20.01.2015 r.:

Skan_listu

Szpital do tej pory utrzymuje pobieranie opłaty za pobyt osoby towarzyszącej w porodzie. Ponieważ szpital nie odstepuje od swojego stanowiska, zwróciłysmy się do Rzecznika Praw Pacjenta, aby przyjrzał się sprawie.

 

 

 

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe