Standardy Opieki Okołoporodowej- prace nad projektem

- praca zespołu ekspertów pracujących nad projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Standardów Opieki Okołoporodowej.

 

Protokoły z posiedzeń:

I posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

II posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

III posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

IV posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

V posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

VI posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

VII posiedzenie zespołu w Ministerstwie Zdrowia

 

Stanowisko Fundacji  w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej

Pismo Fundacji - konsultacje społeczne dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe