Urlop macierzyński - jeśli dziecko urodziło się martwe lub zmarło w trakcie porodu

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub jego śmierci przed upływem 8 tygodnia życia przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni licząc od dnia porodu. Także w przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodnia życia zachowuje się prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 7 dni od dnia śmierci dziecka.

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe