Noworodek pacjentem

 
 

Matka i ojciec noworodka od chwili jego narodzin, są jego przedstawicielami ustawowymi, a zatem na personelu medycznym spoczywa obowiązek informowania ich o wszystkim, co dotyczy ich dziecka, a także pytanie rodziców o zgodę na każdą interwencję medyczną. Podobnie jak w przypadku dorosłych pacjentów, ogólna zgoda na leczenie nie jest wystarczająca, aby na jej podstawie udzielać świadczeń medycznych. Ponadto rodzic może być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dziecku (art. 21 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 
 
 

Najczęstsze naruszenia praw rodziców małych pacjentów to:

 
  • brak wyczerpującej informacji: Nie informowano mnie o wynikach badań dziecka. Na czas wizyty pediatrycznej matki były wypraszane z boksu noworodków, a po wizycie pediatrzy znikali i nie było z kim rozmawiać. Położne nie udzielały informacji. Inny list: Nie poinformowano mnie o szczepieniu przeciw gruźlicy, gdy zapytałam dlaczego, usłyszałam, że jest obligatoryjne, wiec nie mają obowiązku.
  • brak możliwości wyrażenia zgody lub odmowy na badania diagnostyczne i podawanie leków: Neonatolog zamiast wytłumaczyć mi, na czym to polega i dlaczego to jest konieczne, kazała podpisać oświadczenie, że wyrażam zgodę na wszystkie zabiegi konieczne i kazała przywieźć córeczkę. Czułam się, jakby mi zabrano ją.
  • ukrywanie diagnozy;
  • niepozwalanie rodzicom na obecność w czasie wykonywania badań i szczepień u dzieci, wypraszanie ich. Zabieranie dzieci z sali bez pytania o zgodę: Wciąż zabierano nam dzieci, które były na osobnej sali noworodkowej do której nie miałyśmy wstępu, nigdy nie mogłyśmy być obecne przy badaniach i zabiegach pielęgnacyjnych. Przynoszono dzieci tylko do karmienia co 3 godziny. Niemal z płaczem uprosiłam jednego z lekarzy, żebym mogła mieć dziecko cały czas przy sobie, ale i tak musiałam je oddawać do przewijania i badania, a potem nie mogłam się doprosić, żeby mi je znowu oddali. Bardzo źle to przeżyłam, pomimo, że cały personel był bardzo miły i życzliwy.
 
 

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_rzeszow.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe