Partnerstwa i współpraca

Współpraca międzynarodowa - ENCA

Współtworzymy Europejską Sieć Organizacji na Rzecz Narodzin ENCA (European Network of Childbirth Associations). Należą do niej organizacje konsumenckie działające na rzecz godnych warunków porodu z Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Węgier, Włoch, i Wielkiej Brytanii. Reprezentanci organizacji zrzeszonych w ENCA co roku spotykają w jednym z krajów członkowskich, aby wymieniać się doświadczeniami, pomysłami, czerpać inspiracje i wspierać w rzecznictwie na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Międzynarodowe inicjatywy, w których ENCA odgrywa ważną rolę, to m.in. Światowy Tydzień na Rzecz Godnych Narodzin, ogłoszony w 2004 r. dzięki inicjatywie Francuskiej Federacji na rzecz Godnych Narodzin (AFAR), a od 2011 roku koordynowany przez ENCA. Tydzień trwa od 15 do 22 maja, każdego roku poświęcony jest innemu tematowi (w 2011 r. było to  "Poród tam, gdzie chcesz, w sposób, jaki chcesz, z kim chcesz...."), w jego trakcie odbywa się wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, konferencji. Ich celem jest przybliżenie opinii publicznej tematu godnych narodzin i zwrócenie uwagi na problemy, wobec których stają kobiety w ciąży i młode matki w poszczególnych krajach.

Innym ciekawym przedsięwzięciem jest międzynarodowy projekt badawczy "Narodziny w oczach dzieci", przeprowadzony przez członków ENCA w Włoszech i Holandii (2003 r.), oraz w Polsce w 2004 i 2008 roku.


Współpraca krajowa - Sieć Wspierania Rodzicielstwa

Fundacja Rodzić po Ludzku w 2009 r. zainicjowała powstanie nieformalnej platformy porozumienia i współpracy 12 organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach związanych z rodzicielstwem. Są to: Fundacja Mama, Fundacja Sto Pociech, Fundacja Mamy Dziecko, Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu, Stowarzyszenie Latona, Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych "Dobrze Urodzeni", Fundacja Serafin, Fundacja Mleko Mamy i Fundacja Rodzić po Ludzku.

Organizacje zrzeszone w Sieci działają na rzecz zmiany społecznych postaw i stereotypów, dotyczących macierzyństwa i ojcostwa. Chcą edukować, wspierać i pomagać w twórczym byciu rodzicami i rozwojowym byciu z dziećmi. Wspólnym elementem misji tych organizacji jest całościowe myślenie o opiece nad matką i dzieckiem, i rodziną. Wspieranie rodzicielstwa to widzenie w tym doświadczeniu przede wszystkim potencjału i naturalnych zasobów, jakimi rodzice dysponują. Kluczem do tego jest zapobieganie wystąpieniu patologii poprzez odpowiadanie na trudności, jakie mogą się pojawić - niepowodzenia prokreacyjne, problemy emocjonalne po porodzie, trudności wychowawcze. Warto pokazywać różne strony macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa: bez idealizowania, ale i bez niepotrzebnego straszenia; bez stawiania zbyt wysoko poprzeczki i podbijania presji bycia idealnym rodzicem; wskazując na to, co potrzebne, aby być wystarczająco dobrym dla rozwoju swojego i dziecka.

Sieć Wspierania Rodzicielstwa jest platformą nieformalną. Organizacje będą wymieniać doświadczenia, podejmować wspólne projekty i inicjatywy, występować do decydentów w kwestiach dotyczących opiek okołoporodowej, praw pacjenta, rodzicielstwa, zapobiegania trudnościom emocjonalnym po porodzie, trudnościom wychowawczym.


Koalicja na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci

Fundacja Rodzić po Ludzku uczestniczy w powołanej przez Fundację Dzieci Niczyje Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci. Głównym celem tej inicjatywy jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem, poprzez wczesną profilaktykę i pracę z rodzicami małych dzieci.

Koalicja powstała w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" Fundacji Dzieci Niczyje, który skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi i ich rodzicami: pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, żłobków, organizacji pozarządowych i in.

W ramach wspólnych działań prowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Rodzić po Ludzku opracowaliśmy program szkoleniowy "Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem po porodzie -profilaktyka nietrzymania moczu, rozwój małego dziecka, masaż dziecięcy i laktacja" , skierowany do osób, które zajmują się kobietą i dzieckiem po porodzie i pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Elementem programu są zajęcia poświęcone profilaktyce krzywdzenia małego dziecka oraz roli profesjonalistów pracujących z rodziną we wczesnym okresie poporodowym w wykrywaniu czynników krzywdzenia.

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe