Plan porodu

 

 • Tekst wprowadzający

 • Oczekiwania wobec miejsca/warunków porodu

 • Osoba towarzysząca/osoby obecne podczas porodu

 • Przygotowanie do porodu

 • Poród

 • Pierwszy okres porodu

 • Drugi okres porodu

 • Łagodzenie bólu porodowego

 • Nacięcie/ochrona krocza

 • Wywołanie/stymulacja porodu

 • Cesarskie cięcie

 • Po porodzie

 • Trzeci okres porodu

 • Na oddziale położniczym

 • Szczepienia

 • Ważne informacje dodatkowe

* Wersja do wydrukowania otworzy się w nowym oknie. Jeśli zauważysz jakieś błedy możesz wócić do tej strony i nanieść poprawki. Uwaga! Po zamknięciu tego okna nie będzie można odtworzyć danych wpisanych do formularza.

sasakawa copy

sasakawa copy

jeden procent

sasakawa copy

kobiety mowia www

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

konferencje2016.jpg

raporty red

iconka zamow publikacje

iconka lektury obowiazkowe