Pozaszpitalne miejsca do porodu

Poród w domu jest bezpieczny! - wyniki badania kohortowego obejmującego 529 688 porody kobiet niskiego ryzyka

Ukazał się nowy, ważny głos w dyskusji toczącej się wokół bezpieczeństwa porodów domowych. W kwietniu tego roku opublikowano kohortowe badania ukazujące porównanie okołoporodowej zachorowalności i umieralności planowych porodów domowych i planowych porodów szpitalnych u kobiet niskiego ryzyka. Badacze holenderscy opublikowali najobszerniejsze obecnie badanie (objęto nim 529 688 kobiet), które dowodzi, że porody domowe są równie bezpieczne jak porody odbywane w szpitalu. Olbrzymia liczba analizowanych danych rozwiewa istniejące dotychczas wątpliwości dotyczące niewłaściwego postępowania metodologicznego, wynikającego z braku wystarczająco dużej liczby branych pod uwagę porodów domowych.

Czytaj więcej: Poród w domu jest bezpieczny! - wyniki badania kohortowego obejmującego 529 688 porody kobiet...

Dom Narodzin - alternatywa dla szpitala

Nazywam się Ines Junge i pochodzę ze Wschodnich Niemiec, z Drezna. Od 1987 roku jestem położną. W tamtych czasach nie myślano nawet o Domach Narodzin. Położna pełniła rolę pomocniczą wobec lekarza, a w szpitalach porody "programowano". Prawie każdy poród był rano wywoływany kroplówką naskurczową i poprzez przebicie pęcherza płodowego. Chciano by porody odbywały się w ciągu dnia, przy pełnej obsadzie sali porodowej. Taka "pełna obsada" powodowała, że narodziny były wszystkim, ale nie intymnym wydarzeniem.

Czytaj więcej: Dom Narodzin - alternatywa dla szpitala

Poród domowy - relikt czy przyszłość?

Pojawiający się na kolejnej konferencji temat związany z porodem domowym może wywoływać różne reakcje - od zaciekawienia do irytacji, że znów porusza się ten marginalny, według wielu, problem. Pomimo tego, że zdaję sobie sprawę jak trudne stoi przede mną zadanie, spróbuję pokusić się o ocenę tego, jak mają się dziś porody domowe w Polsce i jaka jest ich przyszłość.

Czytaj więcej: Poród domowy - relikt czy przyszłość?

Towarzyszenie kobiecie rodzącej w praktyce porodu domowego

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak najpełniej wspierać rodziców w czasie porodu, trzeba umieć określić, jakie warunki powinny być spełnione, aby poród przebiegał harmonijnie. Z mojego doświadczenia wynika, że nie da się sprecyzować potrzeb konkretnych rodziców, jeśli nie poświęci się odpowiedniej ilości czasu na nawiązanie prawidłowej relacji między położną a rodzicami jeszcze w okresie oczekiwania na dziecko. Proces ten wymaga nie tylko czasu, ale także wiedzy, otwartości, gotowości do słuchania i rozumienia, tolerancji, empatii, a w końcu zawierzenia własnej intuicji.

Czytaj więcej: Towarzyszenie kobiecie rodzącej w praktyce porodu domowego

Alternatywne miejsca porodu

Jeszcze na początku XX wieku zarówno w krajach europejskich, jak i w Stanach Zjednoczonych, większość kobiet rodziła w domu, w towarzystwie położnej lub lekarza rodzinnego. Wzrastające znaczenie ginekologów-położników związane z rozwojem technologii medycznej, ograniczanie systemu licencji dla położnych doprowadziło w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat do zmniejszenia roli położnych w opiece nad kobietą, zwłaszcza w krajach, w których zawód ten nie był chroniony prawem i tradycją, oraz do przeniesienia większości porodów do szpitali.

Czytaj więcej: Alternatywne miejsca porodu

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe