Prawo do informacji

Prawo do informacji

Prawo kobiety do bycia poinformowaną o stanie jej zdrowia, o każdym przeprowadzanym zabiegu, o podaniu leku i innych czynnościach podczas pobytu w szpitalu, wynika z konstytucyjnego prawa jednostki do stanowienia o sobie oraz do ochrony jej integralności.

Czytaj więcej: Prawo do informacji

Najczęstsze naruszenia prawa do informacji

 

Najczęstsze naruszenia prawa do i informacji:

Czytaj więcej: Najczęstsze naruszenia prawa do informacji

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe