Prawo do kontaktu z osobami bliskimi

 

Niezależnym prawem od prawa do dodatkowej opieki jest prawo do kontaktu z osobami z zewnątrz. Kontakt ten na pewno nie może być utrudniany, jednak warunki, godziny, miejsce spotkań pacjenta z rodziną powinny być szczegółowo określone w regulaminie porządkowym.

 

W wielu oddziałach personel skarży się, że realizacja tego prawa bardzo utrudnia funkcjonowanie szpitala - duża liczba osób odwiedzających zagraża bezpieczeństwu epidemiologicznemu. W oddziałach, gdzie odwiedzający mogą wchodzić na sale, dochodzi do naruszania intymności innych kobiet po porodzie, podczas karmienia dziecka etc.

 

 

 

Prawo pacjenta do kontaktu z osobami z zewnątrz, czyli odwiedzin, nie oznacza, że mogą one odbywać się o dowolnej porze i z nielimitowaną liczbą gości. Przepisy prawa nie zabraniają dyrekcji szpitala regulować tej kwestii, o ile wyznaczone zasady są podane do wiadomości w regulaminie szpitala.

 
 

Jakie przepisy prawa stanowią o prawie do kontaktu z bliskimi?

 
 
  • art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi że pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
  • O prawie do opieki sprawowanej przez osobę bliską stanowi także art. 19 Kodeksu etyki lekarskiej, zgodnie z którym pacjent w trakcie leczenia ma prawo do korzystania  z opieki rodziny i przyjaciół.
  • art. 5 Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej stanowi o prawie do kontaktu pacjenta z rodziną.
 

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe