Prawo do wglądu do dokumentacji

Prawo do dokumentacji medycznej

Prowadzenie dokumentacji medycznej przez szpital stanowi jedno z instytucjonalnych gwarancji i praw, jest ono bowiem nierozłącznie związane z jakością i bezpieczeństwem świadczeń oferowanych przez zakłady opieki zdrowotnej. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta mają prawo dostępu do dokumentacji na swój wniosek, przy czym nie jest konieczne podawanie celu/przyczyny takiego wniosku.

Dokumentację medyczną prowadzi się także w formie elektronicznej.

Czytaj więcej: Prawo do dokumentacji medycznej

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

sasakawa copy

sasakawa copy

jeden procent

kobiety mowia www

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

sasakawa copy

raporty red

iconka zamow publikacje

iconka lektury obowiazkowe