Profesja położnej

Ustawa o zawodzie położnej (fragm.)

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.01.57.602)

Czytaj więcej: Ustawa o zawodzie położnej (fragm.)

Definicja zawodu położnej

Definicja zawodu położnej, przyjęta przez Międzynarodową Konfederację Położnych (ICM), 19 lipca, 2005, w Brisbane, Australia

Czytaj więcej: Definicja zawodu położnej

Standard opieki okołoporodowej

 

Tzw. standard okołoporodowy jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia, określające procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dziennik Ustaw Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259). Przepisy te weszły w życie 8 kwietnia 2011 r.

Czytaj więcej: Standard opieki okołoporodowej

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) jest dokumentem, który zawiera katalog praw pacjenta, dotąd rozproszony w różnych ustawach dotyczących zwwodów medycznych i zakładów opieki zdrowotnej. Ustawa odnosi się do pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych zarówno w zakładach opieki zdrowotnej, jak i udzielanych w ramach indywidualnej i grupowej praktyki położnych.

Czytaj więcej: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Czytaj więcej: Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Deklaracja z Aachen

Deklaracja o położnictwie dla wszystkich i upowszechnieniu usług świadczonych przez położne przyjęta 1 października 2000 r. na I Europejskim Kongresie Porodów Pozaszpitalnych w Aachen w Niemczech.

Czytaj więcej: Deklaracja z Aachen

Położnictwo położnych a położnictwo położników - czy istnieją różnice?

Położna i lekarz położnik, to specjaliści, których zadania, z założenia, są zupełnie inne. Położna jest osobą, której zadaniem powinno być wspieranie kobiety, w szczególności pomoc w sytuacji fizjologicznej ciąży, porodu i połogu. Powołaniem zaś lekarza jest wykrywanie i leczenie patologii. Sensowne jest więc spostrzeżenie, że obszar kompetencji obu tych zawodów jest różny - położna jest właściwą osobą, by otoczyć kobietę i jej dziecko opieką, wsparciem i fachową radą, a lekarz położnik powinien wkroczyć do akcji gdy zaistniej stan patologiczny, lub pojawi się realne zagrożenie takim stanem. Czy jednak taki podział kompetencji może się sprawdzić w praktyce? Kto mógłby skorzystać na upowszechnieniu opieki sprawowanej przez samodzielne położne nad kobietami w różnych okresach ich życia?

Czytaj więcej: Położnictwo położnych a położnictwo położników - czy istnieją różnice?

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe