Standard opieki okołoporodowej

 

Tzw. standard okołoporodowy jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia, określające procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dziennik Ustaw Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259). Przepisy te weszły w życie 8 kwietnia 2011 r.

Ten obszerny dokument określa, do czego ma prawo kobieta w ciąży i rodząca oraz jakie procedury obowiązują personel medyczny sprawujący opiekę nad kobietą w fizjologicznej ciąży, podczas fizjologicznego porodu, połogu, oraz nad noworodkiem.
Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce, a celem jego wprowadzenia jest poprawa jakości opieki okołoporodowej przez uporządkowanie i ujednolicenie dotychczasowych praktyk, a także wdrożenie nowych procedur, znacznie zmieniających dotychczasowe sposoby działania.

Pełen tekst rozporządzenia

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe