Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej

Od kwietnia 2015 roku do kwietnia 2015 realizowałysmy projekt "Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej" finansowany z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu było doprowadzenie do powstania w Ministerstwie Zdrowia interdyscyplinarnego Zespołu, który opracuje realny plan wdrażania Standardów Opieki Okołoporodowej, system monitorowania opieki w Polsce, a także przygotuje rekomendacje dla MZ dotyczące niezbędnych poprawek legislacyjnych oraz działań koniecznych do pełnego funkcjonowania SOO w Polsce. W projekcie zaplanowane były działania rzecznicze związane z powołaniem Zespołu, interwencyjne wobec sytuacji naruszeń praw kobiet w opiece okołoporodowej, a także przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej SOO.

Czytaj więcej: Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe