Zapraszamy do zarejestrowania się na udział w Konferencji
11 października 2017r., Rzeszów

Nazwisko:

Imię:

Miejscowość:

Województwo:

Adres email

Powtórz adres e-mail

Nr telefonu:

Zawód

Data urodzenia(rrrr-mm-dd)

Miejsce pracy

Skąd Pan/i dowiedział/a się o konferencji:

Wyrażam zgodę przetwarzanie przez Fundację Rodzić po Ludzku, ul. Nowolipie 13/15, 00 - 150 Warszawa moich danych osobowych ujawnionych w niniejszym formularzu w celach związanych z moim zapisem i uczestnictwem w Konferencji na zasadach określonych w Regulaminie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji informacji i materiałów o działalności Fundacji przesyłanych drogą elektroniczną.