Dlaczego media szukają sensacji zamiast słuchać głosu kobiet? List Fundacji do redakcji Faktów TVN w związku z nierzetelnym materiałem o naszym raporcie z dn. 12.02.2015 r.

Warszawa, dnia 20.02.2015 r.Zespół redakcyjny
Fakty TVN         

           Wyrażamy głębokie ubolewanie w związku z emisją materiału o najnowszym raporcie Fundacji Rodzić po Ludzku w Faktach TVN dn. 12.02.2015 roku. Materiał ten miał niestety niewiele wspólnego z prawdą.


          W raporcie Fundacja nie porusza kwestii braku dostępności znieczulenia zewnątrzoponowego w polskich szpitalach. Nie podaje również statystyk tego dotyczących. Raport ten powstał w wyniku analizy treści pozostawianych przez kobiety na portalu Fundacji www.GdzieRodzic.info. Przedstawia najpilniejsze potrzeby kobiet rodzących na oddziałach położniczych.


          Jak rozumiemy, materiał telewizyjny powstał na podstawie artykułu, który ukazał się tego samego dnia w Gazecie Prawnej. Klara Klinger, autorka artykułu, w oparciu o dane, które pozyskujemy od szpitali i od dwóch lat publikujemy na wspomnianym już www.GdzieRodzic.info (statystyki dot. znieczuleń, cesarskich cięć, nacięć krocza, opis procedur i warunków panujących na danym oddziale) wyliczyła procent szpitali, które nie oferują znieczulenia. Autorka poruszała dwie istotne kwestie: dostępność znieczulenia zewnątrzoponowego w szpitalach oraz wyniki najnowszego raportu fundacji. Artykuł był napisany rzetelnie, fakty nie były zmanipulowane. W materiale telewizyjnym zlały się te dwa komunikaty. Spowodowało to lawinę nierzetelnych i nieprawdziwych artykułów. 


          Pomimo tego, że osoby przygotowujące materiał dla stacji TVN były obecne na całej konferencji prasowej, nie zrozumiały istoty naszego przekazu, a w rezultacie cały materiał był nieprawdziwy.  I choć wiemy, jak dużym problemem dla kobiet jest brak dostępności znieczulenia i absolutnie zgadzamy się z tym, że szpitale powinny je oferować pacjentkom w ramach powszechnego ubezpieczenia, ubolewamy nad jakością i poziomem przygotowanego przez redakcję Faktów TVN materiału.


          Ubolewamy nad tym, że w masowych mediach robi się z ważnych i złożonych kwestii okołoporodowych sensację.


          Ubolewamy nad tym, że nie ma w nich miejsca na rzetelne, mądre i prawdziwe relacje, które pomagałyby kobietom przygotować się do porodu i dawałyby im nadzieję na dobre doświadczenie, zamiast tylko generować narastający lawinowo wśród kobiet strach przed porodem.


          W naszej opinii przedstawiciele mediów, podobnie jak instytucji szpitalnych, nie słuchają głosu kobiet. Prawdziwe potrzeby kobiet nie są dostrzegane, a co za tym idzie ignorowane.Zespół Fundacji Rodzić po Ludzku.

media sensacja