Komentarz Fundacji ws. planowanych kontroli w oddziałach ginekologiczno - położniczych i neonatologicznych.

Komentarz Fundacji ws. planowanych kontroli w oddziałach ginekologiczno - położniczych i neonatologicznych.


Jako organizacja pozarządowa, która od 18 lat walczy o poprawę opieki okołoporodowej w Polsce, wyrażamy głęboki smutek w związku z tragiczną śmiercią bliźniąt we Włocławku. Martwi nas, że dopiero, gdy wydarzy się takie nieszczęście, media i opinia publiczna zwracają uwagę na palącą kwestię poprawy opieki okołoporodowej  w Polsce.


Kiedy w kwietniu zeszłego roku Fundacja opublikowała raport z „monitoringu wdrażania w placówkach położniczych województwa mazowieckiego Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem” nikt nie chciał go usłyszeć. A wyniki monitoringu były zatrważające:

 


Więcej o wynikach monitoringu: czytaj tu.


W związku z powyższym cieszy nas deklaracja Pana Ministra Bartosza Arłukowicza z dnia 28.01.2014 r., że wszystkie oddziały położnicze i neonatologiczne zostaną poddane kontroli. Niestety jej zakres dotyczyć ma jedynie procedur cesarskiego cięcia oraz opieki okołoporodowej nad noworodkami, które urodziły się ze skalą Apgar poniżej 4. W naszej opinii, taka kontrola jest stanowczo zbyt wąska.

Chciałybyśmy, aby planowane działania dotyczyły również przestrzegania Standardów okołoporodowych. Celem Standardów jest „uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka przy ograniczeniu do minimum interwencji medycznych”. Wierzymy, że skuteczne wdrożenie tego Rozporządzenia korzystnie wpłynie na stan opieki okołoporodowej. Apelujemy także, by działania Ministerstwa Zdrowia nie ograniczyły się tylko do kontroli oddziałów, a były początkiem rzetelnej diagnozy i podstawą do stworzenia dobrego programu naprawczego.


Zwracamy uwagę, że grupa kobiet, dla których poród był traumą, odbierającą poczucie godności, jest nadal bardzo liczna. Od lat podkreślamy kwestię stosowania w opiece nad matką i dzieckiem  procedur o udowodnionej szkodliwości, łamania praw pacjenta, czy wręcz przemocy w porodzie. Na prowadzonym przez Fundację portalu www.GdzieRodzic.info codziennie umieszczane są dramatyczne historie kobiet, których doświadczenia porodowe negatywnie wpłynęły na ich zdrowie,  poczucie własnej wartości,  macierzyństwo, a także decyzję o posiadaniu kolejnego dziecka.