Pismo do Ministra Zdrowia ws. refundacji porodów w warunkach pozaszpitalnych

12 marca 2014 wysłaliśmy do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza pismo ws. refundacji porodów w warunkach pozaszpitalnych.

Poniżej fragment listu:
Odpowiednia opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu wpisana w prawo pacjentek do wyboru miejsca porodu (w warunkach szpitalnych lub pozaszpitalnych), będzie w Rzeczpospolitej Polskiej rzeczywista i powszechna tylko wtedy, gdy państwo zapewni na ten cel środki pieniężne, a także zagwarantuje odpowiednie procedury i zaplecze medyczne pozwalające na realizację przepisów prawa. Aktualne realia wywiązywania się państwa z realizacji przedmiotowego prawa nie odpowiadają standardom przestrzegania prawa, co więcej – bezczynność w tym zakresie jest jego łamaniem.

Kierując na Pana ręce niniejsze pismo oczekujemy, iż jako Minister Zdrowia podejmie Pan niezwłoczne działania na rzecz pełnego wdrożenia Rozporządzenia z dnia 20 września 2012 roku, tak aby prawo do wyboru miejsca porodu stało się prawem realnym, powszechnym, zaś odpowiednia opieka nad kobietą w okresie porodu była realizowana także w warunkach pozaszpitalnych.”

Do pisma dołączyłyśmy petycje podpisana przez 612 osób. W tym m.in.:
1.    prof. dr hab. Danuta Hübner
2.    dr Barbara Labuda
3.    prof. dr hab. Małgorzata Fuszera
4.    dr Ewa Osiatyńska -Woydyło
5.    prof. dr hab. Eleonora Zielińska
6.    prof. UW dr hab. Magdalena Środa
7.    dr hab. Monika Płatek
8.    Piotr Pacewicz
9.    Wanda Nowicka
10.    dr Agnieszka Graff
11.    Agnieszka Grzybek
12.    Marek Zieliński
13.    Krystyna Kacpura

tu przeczytasz pełny tekst listu