Dlaczego w domu?

Tagi: poród poza szpitalem | poród w domu | pozaszpitalne miejsca do porod

W opiece zdrowotnej od wielu lat nie obowiązuje już rejonizacja, więc każda kobieta może dowolnie wybrać szpital, w którym chce rodzić. Dodatkowo, w wielu szpitalach można zawrzeć umowę z wybraną położną. Czy to nie powinno każdej kobiecie zapewnić wystarczającego komfortu? Co takiego jest w porodzie domowym, że kobiety decydują się wziąć na siebie odpowiedzialność za pomyślny przebieg swojego porodu i urodzić w domu, z dala od dającej poczucie bezpieczeństwa aparatury medycznej i sali operacyjnej?

Na decyzję, by urodzić w domu mogą składać się różne argumenty. Często jednym z nich jest lęk przed szpitalem, medykalizacją porodu i brak zaufania do personelu. Ważne, by nie był to jedyny powód takiej decyzji. Większość kobiet, wybierając poród w warunkach domowych ma na uwadze następujące zalety tego rozwiązania:

 • Rodząca jest w czasie porodu najważniejsza - to ona jest u siebie i to ona w największym stopniu decyduje o przebiegu porodu, położna jest tylko fachowym wsparciem.
 • Dziecko może przyjść na świat w otoczeniu i warunkach, które matka uzna za najbardziej komfortowe do rodzenia - nie ma ryzyka, że w czasie porodu ktoś włączy ostre światło, będzie słuchał radia, krzyczał, trzaskał drzwiami, lub też stał obok i się przyglądał.
 • W domu położna może całkowicie skoncentrować się na udzielaniu wsparcia rodzącej, nie musi zaprzątać swojej uwagi innymi obowiązkami i sprawami.
 • Położna zna wcześniej rodzącą (jej uwarunkowania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jej oczekiwania itp.), ma więc na jej temat więcej informacji, które stanowią ważne tło dla interpretacji zachowań i objawów obserwowanych w czasie porodu.
 • Rodząca zna wcześniej położną, więc czuje się w jej towarzystwie bardziej naturalnie i swobodnie.
 • W czasie porodu kobieta może skoncentrować się wyłącznie na rodzeniu - nie ma potrzeby nigdzie jechać, przesiadywać na izbie przyjęć, zapoznawać się z nowym otoczeniem, odpowiadać na szczegółowe pytania wywiadu lekarskiego itp.
 • Nie istnieje ryzyko stosowania zbędnych procedur medycznych - położna przyjmująca poród w domu ogranicza wszelkie interwencje do niezbędnego minimum, stąd przy porodzie domowym kobieta ma duże szanse na ochronę krocza, zachowanie pęcherza płodowego, co stwarza bardziej komfortowe warunki dziecku, a maleństwo po porodzie zazwyczaj nie musi być odśluzowane.
 • Flora bakteryjna w własnym domu jest bardziej korzystna dla matki i rodzącego się dziecka niż drobnoustroje, które można spotkać w najbardziej nawet sterylnym szpitalu.
 • Poród w domu jest wydarzeniem rodzinnym - nikt i nic niepotrzebnie nie zaburza tych intymnych chwil, kobieta nie jest oddzielana od swoich bliskich, może w czasie porodu korzystać z ich wsparcia, a dziecko po urodzeniu może stale pozostawać z matką i innymi członkami rodziny.
 • Kobieta rodząca w domu nie musi nagle zmieniać swojej roli z żony i matki na pacjentkę szpitala, a całe doświadczenie porodu pozostaje wpisane w naturalny dla niego kontekst - życie rodzinne.
 • Poród w domu daje kobiecie, nieporównywalne z żadnym innym doświadczeniem, poczucie mocy - może się ona przekonać, że jest w stanie samodzielnie wydać na świat nowego człowieka.
 • Osoba towarzysząca rodzącej nie ma poczucia, że musi chronić kobietę przed nieprzyjaznym otoczeniem, może więc skoncentrować się na udzielaniu jej wsparcia i wspólnym pozytywnym przeżywaniu porodu, nie krępuje się okazywania uczuć, może zachowywać się naturalnie i zgodnie ze swoją intuicją.
Niewątpliwie wymienione powyżej korzyści z rodzenia w domu nie dla każdej kobiety są jednakowo ważne - podobnie jak bliskość sali operacyjnej i obecność lekarza nie każdej kobiecie jest niezbędna dla poczucia bezpieczeństwa w czasie porodu.
Opracowanie działu "Poród w domu" - Katarzyna Karzel

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe