Poród w domu - czy to legalne?

Tagi: poród w domu | pozaszpitalne miejsca do porod

Choć jeszcze w czasach powojennych w Polsce znaczny odsetek dzieci przychodził na świat w domu, dziś wielu osobom taki pomysł nie mieści się w głowie. Większość osób decyzję o porodzie w domu ocenia jako nieodpowiedzialną, jako niepotrzebne ryzykowanie zdrowiem i życiem matki i dziecka. Na ile takie przekonanie ma rzetelne podstawy, a na ile opiera się jedynie na stereotypowych opiniach i negatywnych ocenach środowiska medycznego?


Czy to legalne?

Dla większości Polaków wiadomość o tym, że ktoś urodził w miejscu innym niż szpital niesie posmak sensacji. Podstawowe wytłumaczenie takiej sytuacji to przypuszczenie, że rodząca nie zdążyła do szpitala. Pomysł, by w sposób zaplanowany urodzić w domu większości w ogóle nie przejdzie przez myśl. Wiele osób jest przekonanych, że prawo nakazuje kobiecie rodzić w szpitalu, więc ciężarna decydująca się na poród w domu postępuje nie tylko lekkomyślnie, ale również niezgodnie z prawem.

Obowiązujace od 7 kwietnia 2011 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia o tzw. standardzie okołoporodowym stwierdza, że kobieta ma prawo wyboru miejsca do porodu, i poród moze odbyć się w jej domu. Kolejnym krokiem ma być opracowanie przez NFZ zasad dotyczącyh finansowania porodu poza szpitalem, na razie jednak osoby decydujące się na takie rozwiązanie muszą się liczyć z dodatkowymi nakładami finansowymi (które, nawiasem mówiąc, nie odbiegają wysokością od dodatkowych opłat wymaganych w wielu polskich szpitalach za dostęp do intymnych warunków, czy obecność bliskiej osoby przy porodzie). Koszty te bywają różne, ale zazwyczaj mieszczą się w przedziale 1000-2500 zł za konsultacje w czasie ciąży, przyjęcie porodu i konsultacje w pierwszych dniach po porodzie.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej stwierdza, że położna jest osobą wystarczająco kompetentną do samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej, do przyjmowania porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem krocza oraz do opieki nad matką i noworodkiem w okresie poporodowym. Może również samodzielnie udzielać w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (Art. 5 ust. 2). W ustawie nie ma ani słowa o tym, że takich świadczeń położna nie może udzielać poza szpitalem.

Opracowanie działu "Poród w domu" - Katarzyna Karzel

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe