Termin porodu

Tagi: EBM | termin

Termin porodu ustalony przez lekarza zawsze jest terminem orientacyjnym. Jedynie 5% dzieci rodzi się w terminie, pozostałe "urodzone o czasie" dzieci rodzą się pomiędzy 38. a 42. tygodniem ciąży.

Istnieją różne metody wyznaczania terminu porodu - jedne bardziej, inne mniej precyzyjne. Najbardziej dokładnie określa termin porodu badanie USG przeprowadzone miedzy 10. a 13. tygodniem ciąży, a najmniej - data ostatniej miesiączki.

Możesz również spotkać się z określeniami "poród po terminie" lub "ciąża przenoszona". Ten pierwszy termin odnosi się do sytuacji, gdy ciąża trwa powyżej 40 tygodni od ustalonej daty porodu, a drugi - gdy ciąża trwa dłużej niż 42 tygodnie. Bycie "po terminie" rzadko jest sytuacją zagrażającą zdrowiu matki lub dziecka i nie powinno być powodem hospitalizacji. Natomiast jest to sytuacja wymagająca obserwacji w trybie ambulatoryjnym i wykonywania badania KTG i USG wg wskazań lekarza.

Ciąże, których czas trwania przekracza 42 tygodnie stanowią około 3% wszystkich ciąż. U 10% dzieci urodzonych w tym terminie mogą wystąpić powikłania. Tak więc zaledwie 0,3% wszystkich noworodków jest zagrożonych z powodu przenoszenia ciąży (porodu po terminie). W sytuacji, gdy zapobiegawczo indukuje się porody przy użyciu inwazyjnych metod i leków powodujących liczne skutki uboczne zarówno dla matki, jak i dziecka, w niektórych rejonach świata naraża się ponad 60% kobiet i ich dzieci na znacznie większe ryzyko powikłań (Wagner 2006).

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe