Opóźnienia w wypłacie świadczeń z ZUS

Piszecie do nas, że w wielu miejscach w Polsce dochodzi do opóźnień w wypłacie Waszych świadczeń chorobowych i macierzyńskich z ZUS. Wiemy, że dla wielu osób te świadczenia stanowią bardzo ważną część domowego budżetu.

Czytaj więcej: Opóźnienia w wypłacie świadczeń z ZUS

Nowe zalecenia konsultantów - wypis do domu zależy od decyzji matki

W dn. 12.11.2020 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znalazła się aktualizacja zaleceń dotyczących opieki nad noworodkiem urodzonym przez matkę z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19.  W dokumencie na temat wypisu dziecka ze szpitala czytamy: “Ostateczna decyzja dotycząca wypisania dziecka ze szpitala należy do matki, której uprzednio zostanie udzielona informacja o zagrożeniach wynikających z wypisu noworodka do domu, w którym przebywa osoba poddana izolacji.”

Czytaj więcej: Nowe zalecenia konsultantów - wypis do domu zależy od decyzji matki

Porody z osobą towarzyszącą - czy odbywają się w obecnej sytuacji? Jak to sprawdzić? I jakie mamy prawa?

W zaleceniach Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce opublikowanych w dniu 15 lipca 2020 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia czytamy, iż "zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (...) w Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych." Ostateczna decyzja jest podejmowana przez kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego.

Czytaj więcej: Porody z osobą towarzyszącą - czy odbywają się w obecnej sytuacji? Jak to sprawdzić? I jakie...

Nie prosimy o Waszą pomoc codziennie

Nie prosimy o Waszą pomoc codziennie, ale dziś to robimy, bo to ważne. To nasza wspólna rzecz. Sytuacja kobiet rodzących w pandemii jest coraz trudniejsza, wiele z Was zwraca się do nas o pomoc prawną. Nie chcemy nikogo zostawić bez pomocy. Nasze zasoby już się kończą, bo obecnie zatrudniamy prawnika na 30 godzin, na tyle Fundację dziś stać. 

122446681 10164379775955370 9138660691152055232 o

Czytaj więcej: Nie prosimy o Waszą pomoc codziennie

Odmowa wypisu dziecka ze szpitala w sytuacji zakażenia matki COVID-19

Do Fundacji Rodzić po Ludzku napływa coraz więcej skarg kobiet, którym z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 odmówiono prawa do zabrania noworodka po porodzie ze szpitala do domu. Zdaniem Fundacji taka procedura stanowi bezpodstawne ograniczenia praw rodzicielskich

Pamiętaj, że zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego nie są powszechnie obowiązującym prawem, pełnią raczej rolę rekomendacji i wskazówek. Jeśli spotkało Cię takie zachowanie ze strony szpitala pamiętaj:

 -  Dziecko powinno być wydane Tobie albo ojcu dziecka. Jeśli szpital odmawia wydania dziecka, a nie ma zastrzeżeń co do jego kondycji fizycznej, możesz wypisać dziecko na żądanie.

-  Matka i ojciec dziecka co do zasady mają pełne prawa rodzicielskie, jeśli szpital odmawia wydania dziecka żądaj podania na piśmie podstawy prawnej.

- Po tym, jak lekarz/położna udzieli Ci wyczerpujących informacji na temat potencjalnych ryzyk dla zdrowia dziecka spowodowanych przebywaniem z zarażona matką, możesz podjąć decyzję o wręczeniu im podpisanego przed porodem oświadczenia o zabraniu dziecka ze szpitala na własne ryzyko.

- Jeśli obawiasz się, że szpital może odmówić wydania dziecka zarówno Tobie jak i ojcu, przygotuj wcześniej upoważnienie dla osoby trzeciej umożliwiające odbiór dziecka przez tą osobę. Wydrukuj upoważnienie w 2 egzemplarzach – jeden weź ze sobą do szpitala, a drugi przekaż osobie upoważnionej do opieki nad dzieckiem.

-  Możesz wezwać policję i w jej asyście domagać się wydania dziecka.

 - Możesz wezwać dyrekcję szpitala do wydania dziecka posiłkując się tym pismem.

Pamiętaj, że zachowanie szpitala, który nie chce wydać dziecka matce z dodatnim testem COVID-19 jest bezprawne, koniecznie złóż skargę do dyrekcji szpitala oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Skargę do dyrekcji szpitala możesz złożyć za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej, a wzór skargi do Rzecznika Praw Pacjenta znajduje 

 

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

tort

 

 

 

 

 

Oświadczenie matki w sprawie opieki na dzieckiem w sytuacji zakażenia koronawirusem

Oświadczenie dla rodzica, który nie zgadza się na izolowanie swojego dziecka. Jeśli oczekujesz na wynik testu w kierunku COVID-19 lub masz pozytywny wynik testu i chcesz zajmować się swoim dzieckiem - możesz skorzystać z OŚWIADCZENIA. 

Czytaj więcej: Oświadczenie matki w sprawie opieki na dzieckiem w sytuacji zakażenia koronawirusem

Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie pozbawiania rodziców władzy rodzicielskiej

SPRZECIW

wobec Zalecenia Ministerstwa Zdrowia opracowanego przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczącego sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 wydanego w dniu 29 września 2020 r.

(dalej „Zalecenia”)

 

W imieniu Fundacji Rodzić po Ludzki (zwanej dalej „Fundacją”) składam sprzeciw  wobec Zaleceń z uwagi na niepokojące informacje docierające do Fundacji bezpośrednio od samych matek, jak również od personelu medycznego z oddziałów szpitalnych w całym kraju, a dotyczących odgórnego rozłączania matek z noworodkami na etapie „wyjścia matki do domu”. Sprzeciw dotyczy:

I. zalecenia rozłączania matki zarażonej SARS-CoV-2 od dziecka w momencie wypisu z placówki leczniczej po porodzie, wyłącznie na podstawie decyzji personelu medycznego, a nie zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie orzeczenia sądu w zakresie ograniczenia praw rodzicielskich; 

Czytaj więcej: Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie pozbawiania rodziców władzy rodzicielskiej

Podsumowanie spotkania u Rzecznika Praw Pacjenta - 26.10.2020 r.

Przedstawicielki Fundacji na spotkaniu z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta

 

W poniedziałek 26 października przedstawicieli Fundacji spotkały się się z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas niemal dwugodzinnego spotkania poruszono szereg tematów związanych z opieką okołoporodową w Polsce, w kontekście epidemi i procedur z tym związanych. 

1.  Zwróciłyśmy uwagę zespołu RPP na problem braku możliwości kontaktu rodziców wcześniaków z dziećmi pozostającymi na oddziałach neonatologicznych (w tej sprawie ostatnio złożyłyśmy petycję do Ministra Zdrowia - zobacz tutaj. Podkreśliłyśmy, że rodzice wcześniaków powinni być traktowani jako część zespołu medycznego, zwróciłyśmy również uwagę na dramatyczną sytuację w CZMP oraz w Poznaniu. Zachęciłyśmy RPP do wypracowania wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Rzecznikiem Praw Dziecka jednolitego stanowiska. Ponadto zasugerowałyśmy, aby wprowadzić odpowiednie zmiany legislacyjne tak, aby zapewnić, że prawa dzieci i ich rodziców będą w tym zakresie przestrzegane.

2. Podniosłyśmy również kwestię, z którą coraz częściej zgłaszają się do nas kobiety. Z Waszych skarg wynika, że w przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa COVID-19, matkom odmawia się prawa do zabrania ich nowonarodzonych dzieci do domu z dniem ich wypisu ze szpitala. Dyrektor departamentu prawnego wskazał, że w tym zakresie do biura Rzecznika nie wpłynęły żadne skargi i zobowiązał się przeanalizować sytuację.

3. Rozmawialiśmy o porodach rodzinnych i kangurowaniu po cesarskim cięciu (również przez ojców) w dobie epidemii. Biuro RPP podzieliło stanowisko Fundacji, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe (poprzez zagwarantowanie odpowiednich warunków lokalowych) szpitale powinny umożliwiać porody rodzinne oraz kangurowanie. W tym zakresie wciąż aktualne są zalecenia Ministerstwa Zdrowia z kwietnia 2020 r. <LINK>. Jednocześnie przedstawiciele biura RPP podkreślili, że część szpitali nie jest w stanie przeprowadzać porodów rodzinnych zgodnie z wydanymi zaleceniami, a część z nich na podstawie decyzji odpowiednich wojewodów nie może tego robić. W przypadkach gdy przeprowadzenie porodów rodzinnych jest uniemożliwione bez odpowiednich podstaw, RPP może wydać decyzję dotyczącą zbiorowego naruszenia praw pacjenta i działania w tym kierunku są już podejmowane. 

4. Podczas spotkania odniosłyśmy się do konieczności zagwarantowania kobietom po poronieniach bądź śmierci nowonarodzonego dziecka opieki i towarzystwa osób bliskich. Podkreśliłyśmy, że jest to niezbędne w celu zapewnienia kobiecie po stracie odpowiedniego wsparcia psychicznego i umożliwienie przeżycia w godny sposób życiowej tragedii. Biuro Rzecznika wskazało, że nie napłynęły do nich żadne skargi związane z takimi sytuacjami, jednocześnie postara się wypracować stanowisko w tym zakresie

5. Na nasz wniosek, biuro Rzecznika Praw Pacjenta obiecało przyjrzeć się sprawie czasowego likwidowania kolejnych oddziałów ginekologiczno-położniczych w związku z przekształcaniem szpitali w placówki jednoimienne. Podkreśliłyśmy, że obecnie szczególnie trudna sytuacja jest we Wrocławiu i okolicach. Przedstawiciele RPP przyznali, że sprawa ta jest im znana i na bieżąco monitorują sytuację.

6. Poruszyłyśmy również problem uzyskiwania przez kobiety różnych (czasami sprzecznych) informacji od pracowników biura RPP. Fundacja wyszła z propozycją przeprowadzenia wspólnego szkolenia dla pracowników biura i Fundacji, tak aby w bardziej efektywny sposób odpowiadać na zapytania i skargi kobiet.

Z rozmowy z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta jasno wynika, że aby mógł on efektywnie bronić praw pacjenta konieczne jest zgłaszanie naruszeń. Jeśli zatem doświadczyłaś nieprawidłowości w trakcie pobytu w szpitalu skorzystaj ze wzoru skargi do Rzecznika Praw Pacjenta dostępnego na naszej stronie internetowej i zgłoś naruszenie! 

 

W spotkaniu uczestniczyli:

ze strony Biura Rzecznika Praw Pacjenta

-   Marzanna Bieńkowska za-ca Dyrektora DDK

-   Paweł Grzesiewski Dyrektor DPR

-   Joanna Niewiadomska – główny specjalista DDK

 

ze strony Fundacji

-   Joanna Pietrusiewicz – Prezes Fundacji

-   Dominika Kuźnicka - Błaszkowska  – prawniczka Fundacji 

Notatkę sporządziła Dominika Kuźnicka - Błaszkowska

 

 Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

 

tort

Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie tak zwanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów umożliwiających dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu.

Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie tak zwanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów umożliwiających dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu.

My, kobiety z Fundacji jesteśmy oburzone tym, że po raz kolejny w Polsce odbiera się nam prawa i ogranicza naszą wolność. Nasz sprzeciw budzi nie tylko treść proponowanych zmian ale sposób ich wprowadzenia. 

Wspieramy kobiety w ciąży, kobiety rodzące i kobiety w połogu. Upominamy się o szacunek do nich i o ich godność od 20 lat. Wiemy, jak kobiety są traktowane w szpitalach, na sali porodowej, po porodzie. Walczymy o to, by kobieta mogła decydować o tym jak, z kim i gdzie chce urodzić swoje dziecko. Uważamy, że każda kobieta w Polsce ma prawo do podejmowania samodzielnych decyzji. A roląa państwa jest jej w tym pomagać. 

To państwo powinno zapewnić: odpowiednią edukację seksualną, nieskrępowany dostęp do środków antykoncepcyjnych, możliwość skorzystania z metody in-vitro. Państwo powinno również zagwarantować wsparcie psychologiczne i wsparcie finansowe dla wszystkich przyszłych matek. Państwo ma pomagać, ale to do kobiety należą decyzje. 

Państwo, które uniemożliwia kobiecie swobodę podjęcia decyzji jest państwem opresyjnym, w którym kobieta przestaje być człowiekiem, a staje się zakładnikiem decyzji politycznych. Sprzeciwiamy się temu stanowczo! Mówimy zdecydowane nie. 

Wiemy, że to orzeczenie Trybunału będzie miało dramatyczne skutki. Dla zdrowia kobiet, dla ich rodzin. O zdrowiu kobiet nie powinni decydować politycy. Nigdy. I ta kwestia nie może być narzędziem politycznym, instrumentalnie wykorzystanym przez decydentów.

Przyłączamy się do protestów. 

Kobiety, jesteśmy z Wami i będziemy Was wspierać! Popieramy Wasze żądania, wspieramy wszystkie położne, które odważnie mówią: ”Jestem położną, jestem za wyborem”. My także. I nie pozwalamy odbierać kobietom prawa do decydowania o swoim zdrowiu i życiu. 

Protestujmy! 

Walczmy o prawo do decydowania o własnym życiu, bo kto, jeśli nie my wie, co dla nas jest dobre. Bądźmy czujne, przyglądajmy się uważnie decyzjom podejmowanym przez rządzących, nie gódźmy się na ograniczanie naszych praw. 

To zamach na nasze życie i zdrowie, to cios dla naszych rodzin. 

Brońmy ich dzisiaj, brońmy zawsze.

Kobiety z Fundacji Rodzić po Ludzku

Joanna, Agnieszka, Monika, Margo, Iwona, Joanna, Anna, Dominika, Maja, Anna, Marta

protest

 

Aktualizacja - październik 2020 - polskie regulacje w zakresie opieki nad kobietą w ciąży, porodzie i po porodzie w czasie pandemii SARS-CoV-2 - dotyczy kobiet w okresie okołoporodowym

Data aktualizacji: 07.10.2020 r.

Informacje w tym artykule pochodzą ze stron Ministerstwa Zdrowia, pism przekazanych Fundacji Rodzić po Ludzku(MZ) oraz strony internetowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz Głównego inspektoratu Sanitarnego (GIS).

Kobiety zdrowe (bez podejrzenia lub potwierdzenia infekcji COVID-19):

I. Zalecenia dotyczące opieki nad kobietą w ciąży:

☑ Badania i diagnostyka prenatalna

Czytaj więcej: Aktualizacja - październik 2020 - polskie regulacje w zakresie opieki nad kobietą w ciąży,...

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe