Nie ustajemy w walce o porody rodzinne!

 

Nie ustajemy w walce o porody rodzinne! Wysłałyśmy nasze stanowisko na temat możliwości przeprowadzania porodów rodzinnych do dyrektorów wszystkich szpitali w Polsce. Wskazujemy w nim, że w przypadku, gdy szpital spełnia wszystkie wymogi zaleceń Konsultantów krajowych  dniu 15 lipca 2020 r. porody rodzinne powinny się odbywać!

Czytaj więcej: Nie ustajemy w walce o porody rodzinne!

Fundacja Rodzić po Ludzku poszukuje specjalisty/ki ds. fundraisingu

Jeśli szukasz pracy, która zmienia świat na lepszy, ma sens i jest ważna dla innych ludzi, to wyślij swoje zgłoszenie i dołącz do naszego zespołu! Zapraszamy do zespołu Fundacji Rodzić po Ludzku. 

Czytaj więcej: Fundacja Rodzić po Ludzku poszukuje specjalisty/ki ds. fundraisingu

Interweniujemy w Puławach!

Otrzymałyśmy ogromną liczbę skarg w związku z nieprawidłowościami i brakiem poszanowania praw pacjenta w szpitalu w Puławach. Sytuacja w tym szpitalu jest tak dramatyczna, że zdecydowałyśmy się wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji o procedurach okołoporodowych obowiązujących w szpitalu, ilości wykonywanych w ostatnim czasie porodów przez cesarskie cięcie, możliwości karmienia piersią, izolacji noworodków. Złożyłyśmy również wniosek o zmianę procedur oraz dostosowanie ich do minimum wynikającego ze Standardu Opieki Okołoporodowej. 

Czytaj więcej: Interweniujemy w Puławach!

Głos matek 2020

Jak naprawdę rodziło się w Polsce w 2020? Ruszyła akcja "Głos matek ma moc zmiany". Zbieramy Wasze historie i doświadczenia. Jezeli rodziłaś w 2020 r. wypełnij ankietę o porodzie, opiece w szpitalu, warunkach, opowiedz o wsparciu jakie otrzymałaś, opowiedz jak byłaś traktowana. Czy musiałaś rodzić w maseczce, czy wspierała Cię bliska osoba?   

Wejdź na stronę i opowiedz o swoich doświadczeniach w anonimowej ankiecie: ankieta.rodzicpoludzku.pl Tylko od Was możemy się dowiedzieć jak wygląda opieka w konkretnym szpitalu.

 

projekty FB 40

 

Czytaj więcej: Głos matek 2020

Porody rodzinne w kujawsko-pomorskim przywrócone!

Po interwencji Fundacji dotychczasowe zalecenie wojewody skutkujące w praktyce zakazem porodów rodzinnych w kujawsko-pomorskim zostało odwołane! Na początku października Wojewoda zalecił kierownikom prowadzącym działalność leczniczą na terytorium województwa „odwołać w szpitalnych oddziałach ginekologiczno-położniczych obecność osób towarzyszących przy poradach (porody rodzinne)”.  

Czytaj więcej: Porody rodzinne w kujawsko-pomorskim przywrócone!

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA NA NASZE POSTULATY – działania zostały podjęte

Fundacja otrzymała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Czytamy w niej, że 30 listopada br., MZ wystosowało prośbę do konsultantów wojewódzkich oraz krajowych, aby podjęli działania informacyjne dla ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz neonatologicznych na terenie całego kraju w następujących tematach:

Czytaj więcej: ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA NA NASZE POSTULATY – działania zostały podjęte

INTERWENIUJEMY U WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Już we wrześniu wojewoda kujawsko-pomorski wydał zalecenia do wszystkich podległych mu szpitali wskazujące na konieczność odwołania porodów rodzinnych. Chociaż takie zalecenia nie są obowiązującym prawem, ich wydźwięk i treść są jednoznaczne, w praktyce pozbawiając dyrektorów szpitali możliwości działania.

Czytaj więcej: INTERWENIUJEMY U WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SPRZECIW WOBEC ZALECEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO

W ostatnich dniach Polskie Towarzystwo Neonatologiczne wydało zalecenia dotyczące postępowania z noworodkiem w przypadku podejrzenia/potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u matki oraz z rozpoznaniem u niej zakażenia SARS-CoV-2. Chociaż takie zalecenia nie są obowiązującym prawem mają one ogromny wpływ na to, jak wyglądają procedury w szpitalach i jakie postępowanie jest proponowane rodzącym i ich dzieciom. 

Czytaj więcej: SPRZECIW WOBEC ZALECEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA I NASZ KOMENTARZ

Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na naszą wspólną petycję w sprawie izolacji noworodków.  W naszej opinii Ministerstwo nie traktuje w sposób wystarczająco poważny ani głosów 115 tysięcy obywatel, ani tego co się dzieje z dziećmi i ich rodzicami na porodówkach. 

Czytaj więcej: ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA I NASZ KOMENTARZ

Napisz do swojego konsultanta! Niech się dowie!

Konsultanci krajowi i wojewódzcy pełnią rolę doradczą i nadzorczą co do poszczególnych aspektów opieki medycznej w polskim systemie ochrony zdrowia. Ich stanowisko stanowi niezwykle istotny wkład dla pracy polskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych,położnych i innych pracowników ochrony zdrowia.

Czytaj więcej: Napisz do swojego konsultanta! Niech się dowie!

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe