Zbieramy doświadczenia położnych i lekarzy pracujących w czasie pandemii. Ankieta dla personelu placówek położniczych.

Drogie położne, lekarki, lekarze! Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety na temat pracy w pandemii na salach porodowych i oddziałach położniczych. Zależy nam, żeby się dowiedzieć, co Wam pomogło, a co utrudniało pracę w pandemii, na kogo mogliście liczyć, a co zawiodło. Jak wyglądały relacje z kobietami, a jak z przełożonymi? Czego się obawialiście? Co powinno zostać poprawione na przyszłość? Zależy nam na usłyszeniu Waszego głosu! 

 

projekty FB 79 

Czytaj więcej: Zbieramy doświadczenia położnych i lekarzy pracujących w czasie pandemii. Ankieta dla personelu...

Mówimy NIE maseczkom w czasie porodu

Zdaniem Fundacji sala porodowa nie jest miejscem ogólnodostępnym, a co z tym związane, kobieta rodząca w I, II lub III okresie porodu nie jest zobligowana do zasłaniania nosa ani ust. Wysłałyśmy nasze stanowisko do dyrektorów wszystkich szpitali w Polsce.

Czytaj więcej: Mówimy NIE maseczkom w czasie porodu

Porody rodzinne znów możliwe w Lublinie

Dobre wieści! Przywrócone zostały od 1 marca br. porody z osobą towarzyszącą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Nasza interwencja u Wojewody Lubelskiego i w Urzędzie Marszałkowskim poskutkowała.

Czytaj więcej: Porody rodzinne znów możliwe w Lublinie

Stajemy po stronie kobiet w Bielsko Białej!

Kobiety w Bielsko-Białej wzięły sprawy w swoje ręce i aktywnie piszą do dyrektorów szpitali i Rzecznika Praw Pacjenta wnioski o wznowienie porodów rodzinnych. W całym mieście nie ma żadnego szpitala, który by to umożliwiał. 

Czytaj więcej: Stajemy po stronie kobiet w Bielsko Białej!

Walczymy o porody rodzinne na Podkarpaciu!

Otrzymałyśmy od Was liczne skargi związane z niedostępnością porodów rodzinnych w województwie podkarpackim. Informowałyście nas, że jeszcze w styczniu w żadnym szpitalu w regionie nie były możliwe porody rodzinne!!! Skontaktowałyśmy się z prawie wszystkimi szpitalami w regionie i jedynie dwa z nich planowały przywrócenie porodów rodzinnych. 

Czytaj więcej: Walczymy o porody rodzinne na Podkarpaciu!

Na straży praw rodzących w czasach kryzysu

Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu "Na straży praw rodzących w czasach kryzysu." W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring sytuacji w szpitalach i na oddziałach położniczych oraz przestrzegania praw pacjenta i Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej w Polsce w czasie pandemii COVID-19.

Jezeli urodziłaś w czasach pandemii wypełnij ankietę: ANKIETA

 

 projekty FB 76

 

 

 

Zebrane doświadczenia 8 tys. kobiet, personelu medycznego oraz szpitali pozwolą na przygotowanie raportu o przestrzeganiu praw kobiet rodzących w czasie pandemii w 2020 r. W oparciu o wyniki i opracowane rekomendacje dla Ministra Zdrowia, konsultantów oraz szpitali, będą prowadzone działania rzecznicze dotyczące wdrożenia mechanizmów zapobiegających łamaniu praw człowieka w sytuacji pandemii lub kryzysów w przyszłości. 

Równocześnie będzie prowadzony stały monitoring stanowienia prawa i sytuacji w szpitalach w 2021 r. przy wsparciu lokalnych aktywistek oraz będzie udzielane wsparcie prawne dla kobiet w czasie pandemii w 2021 r. 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA NA LATA 2021-2025

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025. Ten dokument dotyczy nas wszystkich -  wyznacza na kolejne 5 lat najważniejsze zadania na rzecz poprawy zdrowia a tym samym jakości życia. 

Czytaj więcej: NARODOWY PROGRAM ZDROWIA NA LATA 2021-2025

Szczepienia rodziców dzieci hospitalizowanych

Fundacja zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o zakwalifikowanie rodziców dzieci hospitalizowanych (nie będących wcześniakami) przebywających na oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka bezzwłocznie do szczepień przeciwko COVID-19. 

Czytaj więcej: Szczepienia rodziców dzieci hospitalizowanych

Fundacja Rodzić po Ludzku poszukuje specjalisty/ki ds. komunikacji i działań PR.

Nasz zespół rozrasta się i działamy coraz prężniej. Potrzebujemy Ciebie do wsparcia w naszych działaniach komunikacyjnych. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 25 lat na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Sprawdzamy, jak działają szpitale, jak przestrzegają praw pacjenta i Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej, jak traktowane są kobiety, ich dzieci. Staramy się interweniować tam, gdzie łamane jest prawo. Prowadzimy także działania edukacyjne skierowane do kobiet i personelu medycznego.Wierzymy, że warto w życiu się starać i ulepszać świat. Staramy się wcielać tę ideę w życie i działamy po to, żeby każda kobieta w Polsce mogła urodzić po ludzku – z poszanowaniem intymności i godności.

Czytaj więcej: Fundacja Rodzić po Ludzku poszukuje specjalisty/ki ds. komunikacji i działań PR.

Nie ustajemy w walce o porody rodzinne!

 

Nie ustajemy w walce o porody rodzinne! Wysłałyśmy nasze stanowisko na temat możliwości przeprowadzania porodów rodzinnych do dyrektorów wszystkich szpitali w Polsce. Wskazujemy w nim, że w przypadku, gdy szpital spełnia wszystkie wymogi zaleceń Konsultantów krajowych  dniu 15 lipca 2020 r. porody rodzinne powinny się odbywać!

Czytaj więcej: Nie ustajemy w walce o porody rodzinne!

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe