ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA NA NASZE POSTULATY – działania zostały podjęte

Fundacja otrzymała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Czytamy w niej, że 30 listopada br., MZ wystosowało prośbę do konsultantów wojewódzkich oraz krajowych, aby podjęli działania informacyjne dla ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz neonatologicznych na terenie całego kraju w następujących tematach:

Czytaj więcej: ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA NA NASZE POSTULATY – działania zostały podjęte

INTERWENIUJEMY U WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Już we wrześniu wojewoda kujawsko-pomorski wydał zalecenia do wszystkich podległych mu szpitali wskazujące na konieczność odwołania porodów rodzinnych. Chociaż takie zalecenia nie są obowiązującym prawem, ich wydźwięk i treść są jednoznaczne, w praktyce pozbawiając dyrektorów szpitali możliwości działania.

Czytaj więcej: INTERWENIUJEMY U WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SPRZECIW WOBEC ZALECEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO

W ostatnich dniach Polskie Towarzystwo Neonatologiczne wydało zalecenia dotyczące postępowania z noworodkiem w przypadku podejrzenia/potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u matki oraz z rozpoznaniem u niej zakażenia SARS-CoV-2. Chociaż takie zalecenia nie są obowiązującym prawem mają one ogromny wpływ na to, jak wyglądają procedury w szpitalach i jakie postępowanie jest proponowane rodzącym i ich dzieciom. 

Czytaj więcej: SPRZECIW WOBEC ZALECEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA I NASZ KOMENTARZ

Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na naszą wspólną petycję w sprawie izolacji noworodków.  W naszej opinii Ministerstwo nie traktuje w sposób wystarczająco poważny ani głosów 115 tysięcy obywatel, ani tego co się dzieje z dziećmi i ich rodzicami na porodówkach. 

Czytaj więcej: ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA I NASZ KOMENTARZ

Napisz do swojego konsultanta! Niech się dowie!

Konsultanci krajowi i wojewódzcy pełnią rolę doradczą i nadzorczą co do poszczególnych aspektów opieki medycznej w polskim systemie ochrony zdrowia. Ich stanowisko stanowi niezwykle istotny wkład dla pracy polskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych,położnych i innych pracowników ochrony zdrowia.

Czytaj więcej: Napisz do swojego konsultanta! Niech się dowie!

5 najpilniejszych postulatów do Ministra Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na Pańskie pismo (znak: ZPR.6721.256.2020.JK) dotyczące sytuacji i możliwych rozwiązań w zakresie opieki okołoporodowej w czasie epidemii, proszę o zapoznanie się z poniżej przedstawionym stanowiskiem Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”). 

1.  Odnosząc się do pierwszego postulatu dotyczącego realnego przywrócenia porodów rodzinnych niestety nie jestem w stanie podzielić Pańskiego entuzjazmu w tym zakresie. Każdego dnia otrzymujemy sygnały od kobiet, że utrzymującym standardem jest zakaz porodów z osobą towarzyszącą, tylko w niewielkiej liczbie szpitali jest on wciąż możliwy.

Czytaj więcej: 5 najpilniejszych postulatów do Ministra Zdrowia

Opóźnienia w wypłacie świadczeń z ZUS

Piszecie do nas, że w wielu miejscach w Polsce dochodzi do opóźnień w wypłacie Waszych świadczeń chorobowych i macierzyńskich z ZUS. Wiemy, że dla wielu osób te świadczenia stanowią bardzo ważną część domowego budżetu.

Czytaj więcej: Opóźnienia w wypłacie świadczeń z ZUS

Nowe zalecenia konsultantów - wypis do domu zależy od decyzji matki

W dn. 12.11.2020 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znalazła się aktualizacja zaleceń dotyczących opieki nad noworodkiem urodzonym przez matkę z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19.  W dokumencie na temat wypisu dziecka ze szpitala czytamy: “Ostateczna decyzja dotycząca wypisania dziecka ze szpitala należy do matki, której uprzednio zostanie udzielona informacja o zagrożeniach wynikających z wypisu noworodka do domu, w którym przebywa osoba poddana izolacji.”

Czytaj więcej: Nowe zalecenia konsultantów - wypis do domu zależy od decyzji matki

Porody z osobą towarzyszącą - czy odbywają się w obecnej sytuacji? Jak to sprawdzić? I jakie mamy prawa?

W zaleceniach Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce opublikowanych w dniu 15 lipca 2020 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia czytamy, iż "zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (...) w Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych." Ostateczna decyzja jest podejmowana przez kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego.

Czytaj więcej: Porody z osobą towarzyszącą - czy odbywają się w obecnej sytuacji? Jak to sprawdzić? I jakie...

Nie prosimy o Waszą pomoc codziennie

Nie prosimy o Waszą pomoc codziennie, ale dziś to robimy, bo to ważne. To nasza wspólna rzecz. Sytuacja kobiet rodzących w pandemii jest coraz trudniejsza, wiele z Was zwraca się do nas o pomoc prawną. Nie chcemy nikogo zostawić bez pomocy. Nasze zasoby już się kończą, bo obecnie zatrudniamy prawnika na 30 godzin, na tyle Fundację dziś stać. 

122446681 10164379775955370 9138660691152055232 o

Czytaj więcej: Nie prosimy o Waszą pomoc codziennie

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe