5 najpilniejszych postulatów do Ministra Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na Pańskie pismo (znak: ZPR.6721.256.2020.JK) dotyczące sytuacji i możliwych rozwiązań w zakresie opieki okołoporodowej w czasie epidemii, proszę o zapoznanie się z poniżej przedstawionym stanowiskiem Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”). 

1.  Odnosząc się do pierwszego postulatu dotyczącego realnego przywrócenia porodów rodzinnych niestety nie jestem w stanie podzielić Pańskiego entuzjazmu w tym zakresie. Każdego dnia otrzymujemy sygnały od kobiet, że utrzymującym standardem jest zakaz porodów z osobą towarzyszącą, tylko w niewielkiej liczbie szpitali jest on wciąż możliwy.

Czytaj więcej: 5 najpilniejszych postulatów do Ministra Zdrowia

Opóźnienia w wypłacie świadczeń z ZUS

Piszecie do nas, że w wielu miejscach w Polsce dochodzi do opóźnień w wypłacie Waszych świadczeń chorobowych i macierzyńskich z ZUS. Wiemy, że dla wielu osób te świadczenia stanowią bardzo ważną część domowego budżetu.

Czytaj więcej: Opóźnienia w wypłacie świadczeń z ZUS

Nowe zalecenia konsultantów - wypis do domu zależy od decyzji matki

W dn. 12.11.2020 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znalazła się aktualizacja zaleceń dotyczących opieki nad noworodkiem urodzonym przez matkę z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19.  W dokumencie na temat wypisu dziecka ze szpitala czytamy: “Ostateczna decyzja dotycząca wypisania dziecka ze szpitala należy do matki, której uprzednio zostanie udzielona informacja o zagrożeniach wynikających z wypisu noworodka do domu, w którym przebywa osoba poddana izolacji.”

Czytaj więcej: Nowe zalecenia konsultantów - wypis do domu zależy od decyzji matki

Porody z osobą towarzyszącą - czy odbywają się w obecnej sytuacji? Jak to sprawdzić? I jakie mamy prawa?

W zaleceniach Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce opublikowanych w dniu 15 lipca 2020 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia czytamy, iż "zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (...) w Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych." Ostateczna decyzja jest podejmowana przez kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego.

Czytaj więcej: Porody z osobą towarzyszącą - czy odbywają się w obecnej sytuacji? Jak to sprawdzić? I jakie...

Nie prosimy o Waszą pomoc codziennie

Nie prosimy o Waszą pomoc codziennie, ale dziś to robimy, bo to ważne. To nasza wspólna rzecz. Sytuacja kobiet rodzących w pandemii jest coraz trudniejsza, wiele z Was zwraca się do nas o pomoc prawną. Nie chcemy nikogo zostawić bez pomocy. Nasze zasoby już się kończą, bo obecnie zatrudniamy prawnika na 30 godzin, na tyle Fundację dziś stać. 

122446681 10164379775955370 9138660691152055232 o

Czytaj więcej: Nie prosimy o Waszą pomoc codziennie

Odmowa wypisu dziecka ze szpitala w sytuacji zakażenia matki COVID-19

Do Fundacji Rodzić po Ludzku napływa coraz więcej skarg kobiet, którym z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 odmówiono prawa do zabrania noworodka po porodzie ze szpitala do domu. Zdaniem Fundacji taka procedura stanowi bezpodstawne ograniczenia praw rodzicielskich

Pamiętaj, że zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego nie są powszechnie obowiązującym prawem, pełnią raczej rolę rekomendacji i wskazówek. Jeśli spotkało Cię takie zachowanie ze strony szpitala pamiętaj:

 -  Dziecko powinno być wydane Tobie albo ojcu dziecka. Jeśli szpital odmawia wydania dziecka, a nie ma zastrzeżeń co do jego kondycji fizycznej, możesz wypisać dziecko na żądanie.

Czytaj więcej: Odmowa wypisu dziecka ze szpitala w sytuacji zakażenia matki COVID-19

Oświadczenie matki w sprawie opieki na dzieckiem w sytuacji zakażenia koronawirusem

Oświadczenie dla rodzica, który nie zgadza się na izolowanie swojego dziecka. Jeśli oczekujesz na wynik testu w kierunku COVID-19 lub masz pozytywny wynik testu i chcesz zajmować się swoim dzieckiem - możesz skorzystać z OŚWIADCZENIA. 

Czytaj więcej: Oświadczenie matki w sprawie opieki na dzieckiem w sytuacji zakażenia koronawirusem

Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie pozbawiania rodziców władzy rodzicielskiej

SPRZECIW

wobec Zalecenia Ministerstwa Zdrowia opracowanego przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczącego sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 wydanego w dniu 29 września 2020 r.

(dalej „Zalecenia”)

 

W imieniu Fundacji Rodzić po Ludzki (zwanej dalej „Fundacją”) składam sprzeciw  wobec Zaleceń z uwagi na niepokojące informacje docierające do Fundacji bezpośrednio od samych matek, jak również od personelu medycznego z oddziałów szpitalnych w całym kraju, a dotyczących odgórnego rozłączania matek z noworodkami na etapie „wyjścia matki do domu”. Sprzeciw dotyczy:

I. zalecenia rozłączania matki zarażonej SARS-CoV-2 od dziecka w momencie wypisu z placówki leczniczej po porodzie, wyłącznie na podstawie decyzji personelu medycznego, a nie zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie orzeczenia sądu w zakresie ograniczenia praw rodzicielskich; 

Czytaj więcej: Interwencja do Ministra Zdrowia w sprawie pozbawiania rodziców władzy rodzicielskiej

Podsumowanie spotkania u Rzecznika Praw Pacjenta - 26.10.2020 r.

Przedstawicielki Fundacji na spotkaniu z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta

 

W poniedziałek 26 października przedstawicieli Fundacji spotkały się się z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas niemal dwugodzinnego spotkania poruszono szereg tematów związanych z opieką okołoporodową w Polsce, w kontekście epidemi i procedur z tym związanych. 

1.  Zwróciłyśmy uwagę zespołu RPP na problem braku możliwości kontaktu rodziców wcześniaków z dziećmi pozostającymi na oddziałach neonatologicznych (w tej sprawie ostatnio złożyłyśmy petycję do Ministra Zdrowia - zobacz tutaj. Podkreśliłyśmy, że rodzice wcześniaków powinni być traktowani jako część zespołu medycznego, zwróciłyśmy również uwagę na dramatyczną sytuację w CZMP oraz w Poznaniu. Zachęciłyśmy RPP do wypracowania wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Rzecznikiem Praw Dziecka jednolitego stanowiska. Ponadto zasugerowałyśmy, aby wprowadzić odpowiednie zmiany legislacyjne tak, aby zapewnić, że prawa dzieci i ich rodziców będą w tym zakresie przestrzegane.

Czytaj więcej: Podsumowanie spotkania u Rzecznika Praw Pacjenta - 26.10.2020 r.

Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie tak zwanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów umożliwiających dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu.

Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie tak zwanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów umożliwiających dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu.

My, kobiety z Fundacji jesteśmy oburzone tym, że po raz kolejny w Polsce odbiera się nam prawa i ogranicza naszą wolność. Nasz sprzeciw budzi nie tylko treść proponowanych zmian ale sposób ich wprowadzenia. 

Wspieramy kobiety w ciąży, kobiety rodzące i kobiety w połogu. Upominamy się o szacunek do nich i o ich godność od 20 lat. Wiemy, jak kobiety są traktowane w szpitalach, na sali porodowej, po porodzie. Walczymy o to, by kobieta mogła decydować o tym jak, z kim i gdzie chce urodzić swoje dziecko. Uważamy, że każda kobieta w Polsce ma prawo do podejmowania samodzielnych decyzji. A roląa państwa jest jej w tym pomagać. 

Czytaj więcej: Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie tak zwanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego...

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe