Stanowisko Fundacji w sprawie dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego

W związku z doniesieniami prasowymi (dziennik Metro z 17.02., artykuł "Kto próbuje znieczulić kobiety?"), jakoby działaczki Fundacji Rodzić po Ludzku były przeciwne zapewnieniu kobietom bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, chcemy poinformować o naszym stanowisku w tej sprawie. Otóż jesteśmy zdania, iż każda rodząca w Polsce powinna mieć prawo do korzystania z wybranych przez siebie metod łagodzenia bólu porodowego - niefarmakologicznych i farmakologicznych. Obecna sytuacja, w której o możliwości rodzenia bez bólu decyduje zasobność portfela, stanowi naruszenie praw pacjenta. Kobiety powinny otrzymywać pełną informację o różnych metodach łagodzenia bólu, a ich świadome decyzje powinny być respektowane.

Czytaj więcej: Stanowisko Fundacji w sprawie dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego

Nagroda św. Kamila

Z radością informujemy, że nasza Fundacja otrzymała nagrodę Św. Kamila "za wieloletnią działalność Fundacji, nacechowaną determinacją w dążeniu do poprawy sytuacji rodzących matek i ich dzieci oraz za podjęte w tym celu społeczne akcje edukacyjne".
Nagroda jest przyznawana od 2007 r. z okazji Światowego Dnia Chorego, z inicjatywy Ojców Kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Standard krok po kroku IV

Standard dotyczy opieki nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu fizjologicznego. Jako punkt wyjścia do opracowania standardu przyjęta została definicja porodu normalnego1 zaproponowana przez Światową Organizację Zdrowia w 1996 roku: ?Poród fizjologiczny to spontaniczny poród niskiego ryzyka w momencie rozpoczęcia i utrzymujący taki stopień ryzyka przez cały czas trwania porodu. Noworodek rodzi się w sposób spontaniczny w porodzie główkowym, pomiędzy ukończonym 37. a 42. tygodniem ciąży. Po porodzie matka i noworodek są w dobrym stanie".

Czytaj więcej: Standard krok po kroku IV

Standard krok po kroku III

Projekt standardu reguluje również kwestie związane ze wsparciem bliskiej osoby podczas porodu.

Czytaj więcej: Standard krok po kroku III

Standard krok po kroku II

Dlaczego powstał projekt standardu opieki okołoporodowej i jakie cele ma tem dokument?

Czytaj więcej: Standard krok po kroku II

Zapraszamy na warsztat z udzielania pomocy małemu dziecku

Warsztat skierowany jest do rodziców oczekujących narodzin dziecka oraz rodziców małych dzieci.

Podczas warsztatu każdy z uczestników wielokrotnie przećwiczy prowadzenie akcji ratunkowej z wykorzystaniem manekina do resuscytacji. Program szkoleniowy jest tak dobrany , aby kursanci umieli szybko zareagować i właściwie postępować w każdym przypadku, gdy życie i zdrowie dziecka jest zagrożone.

Warsztat trwa 6 godzin ? (2 spotkania po 3 godziny). Zajęcia prowadzą absolwenci Akademii Medycznych z wieloletnim doświadczeniem trenerskim.

W programie:

 

 • Podstawowe czynności ratujące życie u osób dorosłych (BLS)- ćwiczenia;
 • Podstawowe czynności ratujące życie u dzieci ? ćwiczenia;
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku;
 • Bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanego;
 • Skuteczne wezwanie pomocy;
 • Zaopatrywanie zranień i urazów ? ćwiczenia;
 • Pomoc psychologiczna ofiarom wypadków;
 • Zdarzenia nagłe u dorosłych (m. in.: ból w klatce piersiowej, porażenie prądem);
 • Ciało obce w drogach oddechowych u dorosłych i u dzieci;
 • Zdarzenia nagłe u dzieci (m. in. zanoszenie się dziecka, wysoka temperatura, napad drgawek, ciało obce w oku, uchu, nosie, poparzenia, krwawienie z nosa);
 • Scenariusze zdarzeń dostosowane tematyką do zagrożeń mogących wystąpić w życiu codziennym ? ćwiczenia

Data: 23 luty i 3 marca - wtorki

Godziny: 17.30 ? 20.30

Koszt: 150 zł

Miejsce: Fundacja Rodzić po Ludzku, ul. Nowolipie 13/15

Zapisy: telefonicznie, 22 88 77 877

Zapraszamy rodziców na warsztat

Zapraszamy rodziców z dziećmi od 4 tygodnia do 3 roku życia na warsztat ?Masaż dziecięcy"

 

 • Najbliższy warsztat obejmuje 3 spotkania w dniach:27, 28 marca (sobota i niedziela) i 11 kwietnia (niedziela). Zajęcia odbywają się w godzinach 11.00-13.30
 • W programie  nauka masażu małego dziecka, dieta kobiety karmiącej, nauka masażu antykolkowego.

 

Zapisy telefoniczne 22 88 77 877

Więcej o masażu

Zapisy na nową grupę szkoły rodzenia

Trwają zapisy na nową grupę szkoły rodzenia. Kurs podstawowy. Zajęcia odbywają się w środy godzinach 17.30 ? 20.30

 

 • Grupa od 31.03 do 26.05.10 r., 9 spotkań, zajęcia odbywają się w środy. Na pierwsze zajęcia prosimy przynieść ze sobą luźny strój do ćwiczeń (nie krępujący ruchów) i ciepłe skarpety. Spotkania prowadzą Joanna Pietrusiewcz (instruktorka szkoły rodzenia) i Katarzyna Grzybowska (położna).
 • Uwaga! Jedne zajęcia odbędą się we wtorek 18 maja. Prosimy o rezerwację tego terminu.

 

Kursanci szkoły rodzenia mogą korzystać z zajęć jogi gratis przez jeden miesiąc (w wybranej przez siebie grupie, po uprzednim zapisaniu się na grupę lub jeśli są wolne miejsca).

 

 

Zapisy tylko telefoniczne! 22 88 77 877 w.10

Więcej o szkole rodzenia

Standard krok po kroku I

W najbliższych tygodniach będziemy publikować kolejne fragmenty standardu wraz z komentarzem. Zapraszamy do pierwszego odcinka, który odpowie na pytanie - Dlaczego standard odnosi się do porodów domowych, skoro większość kobiet w Polsce rodzi w szpitalu?

Czytaj więcej: Standard krok po kroku I

Poprzyj standard opieki okołoporodowej!

21 stycznia Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych długo oczekiwany projekt standardu opieki okołoporodowej. Nad podstawami standardu przez ponad dwa lata pracował powołany przez Ministerstwo Zdrowia zespół ekspertów. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele środowiska ginekologów położników, położnych, neonatologów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, i jako przedstawicielki organizacji społecznych - Fundacja Rodzić po Ludzku.

Zaproponowany standard może zmienić rzeczywistość polskich porodówek. Dokument ten będzie miał rangę rozporządzenia, do którego dostosować się będzie musiał każdy szpital w Polsce. Do tej pory szpitale kierowały się własnymi procedurami, nie zawsze przyjaznymi pacjentkom i zgodnymi z najnowszą wiedzą medyczną.

Standard ma szansę ograniczyć negatywne zjawiska, z którymi od lat walczy Fundacja Rodzić po Ludzku - rutynę, brak poszanowania godności i intymności rodzących, brak możliwości decydowania o sobie, przestarzałe metody prowadzenia porodu. Celem standardu jest poprawa jakości opieki okołoporodowej, we wszystkich placówkach w Polsce dzięki m.in. ograniczeniu nadmiernej medykalizacji porodu fizjologicznego, przestrzeganiu praw pacjenta, zwiększaniu satysfakcji pacjentek z opieki. Standard uwzględnia zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i medycyny opartej na dowodach naukowych.

Najważniejsze kwestie, które uregulują nowe przepisy:

Twoje prawa jako pacjentki
Już w czasie ciąży możesz zdecydować kto będzie sprawować nad Tobą opiekę - teraz może być to również położna. Możesz również wybrać, czy chcesz rodzić w szpitalu, czy w domu. Masz prawo współdecydować o przebiegu porodu i oczekiwać, aby Twoje potrzeby były respektowane.

Koniec z rutyną
Każda interwencja w przebieg porodu będzie musiała być uzasadniona indywidualną sytuacją kobiety i dziecka i względami medycznymi. Koniec z rutynowym przyspieszaniem porodu, nacinaniem krocza, czy zbyt częstymi badaniami wewnętrznymi.

Możesz rodzić aktywnie
Standard zaleca, abyś mogła swobodnie poruszać się w czasie całego porodu, korzystać z udogodnień i pomocnych sprzętów a także pić, jeśli będziesz miała taką potrzebę. Również faza parcia powinna przebiegać w wygodnej dla ciebie, pionowej pozycji.

Może ci towarzyszyć bliska osoba
Podczas porodu możesz korzystać ze wsparcia wybranej przez Ciebie osoby - kogoś z rodziny lub innej, bliskiej ci osoby.

Możesz przytulić dziecko
Twój pierwszy kontakt z dzieckiem tuż po porodzie powinien trwać co najmniej godzinę i nie może być przerwany ważeniem czy mierzeniem. Wstępna ocena malucha może odbyć się gdy leży on w ramionach mamy a szczegółowe badania odbędą się po zakończeniu pierwszego kontaktu.

 

W czasie konsultacji społecznych każdy może przekazać swoją opinię Ministerstwu Zdrowia. Już teraz wiadomo, ze w wielu środowiskach projekt ten budzi kontrowersje. Dlatego bardzo ważne jest, żeby jak najwięcej osób poparło projekt standardu.

Jak to zrobić?
Możesz napisać maila do Ministerstwa Zdrowia. Jeśli chcesz, kopię swojej opinii czy listu prześlij do Fundacji Rodzić po Ludzku - fundacja[at]rodzicpoludzku.pl.

W najbliższych tygodniach będziemy publikować fragmenty standardu wraz z naszym komentarzem.

Odcinek I - porody poza szpitalem

Odcinek II - standard a sytuacja opieki okołoporodowej w Polsce

Odcinek III - standard a obecność bliskiej osoby przy porodzie

Odcinek IV - dlaczego standard mówi o ciąży i porodzie fizjologicznym

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe