Izba Porodowa wciąż zagrożona

W środę 26 listopada w audycji w Radio Katowice rzecznik śląskiego oddziału NFZ, Jacek Kopocz, zaprzeczył informacjom przekazanym wcześniej przez rzecznika Min. Zdrowia, Jakuba Gołąba, o możliwości zakontraktowania usług Izby Porodowej w Lędzinach po spełnieniu przez nią dodatkowych warunków. Posłuchaj fragmentu audycji:

Petycja do Minister Zdrowia i Prezesa NFZ

28 października przekazaliśmy Pani Minister Zdrowia Ewie Kopacz oraz Prezesowi NFZ Jackowi Paszkiewiczowi petycję wraz z 1383 podpisami. Mamy nadzieję, że osoby decydujące o opiece okołoporodowej nie pozostawią bez odpowiedzi apelu, który poparło tak wiele osób. Ale to nie koniec naszego protestu - kontynuujemy zbieranie podpisów!

Izba porodowa ma szansę przetrwać!

Z informacji przekazanych Judycie Watole, dzienikarce Gazety Wyborczej, przez rzecznika Ministerstwa Zdrowia, wynika, że Izba Porodowa będzie miała możliwość stanąć do konkursu na kontrakt z NFZ. (o tym w Przeglądzie Prasy) Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy podpisali się pod petycją w obronie Lędzin (do 24.10 rano było to już ponad 1000 głosów w internecie, a także wiele osób złożyło podpisy osobiście w Izbie Porodowej) - to także ogromna siła tego prostestu sprawiła, że Izba Porodowa będzie mogła działać. Fundacja Rodzić po Ludzku będzie dalej monitorować sprawę Lędzin, a także działać na rzecz tego, aby nie była ona jedyną Izbą Porodową w Polsce.

Wolne miejsca na konferencję

Są jeszcze wolne miejsca na konferencji "Poród na ostrzu noża - o medycznych, psychologicznych i społecznych aspektach cesarskiego cięcia". , 18-19 listopada br. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Listy Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie Lędzin

Kontynuujemy działania w obronie Izby Porodowej w Lędzinach przed likwidacją.

Protest przeciwko likwidacji Izby Porodowej w Lędzinach!

Istnienie Izby Porodowej w Lędzinach jest zagrożone na skutek nowego zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia, stawiającego takie same wymogi organizacyjne wobec izby jak wobec placówek szpitalnych. Podpisz się pod petycją do Minister Zdrowia Ewy Kopacz i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza.

Pamiętaj o kolejnych krokach weryfikacji swojego podpisu - inaczej będzie on nieważny!

Czytaj więcej: Protest przeciwko likwidacji Izby Porodowej w Lędzinach!

Audycja o porodach w domu

Zapraszamy do wysłuchania audycji o porodzie domowym. W Radiu dla Ciebie z Urszulą Kubicką-Kraszyńską i Katarzyną Niklas-Łypką z Fundacjji Rodzic po Ludzku rozmawia Robiert Łuchniak.

Czytaj więcej: Audycja o porodach w domu

Witamy w nowym serwisie internetowym!

Witamy w nowym serwisie internetowym Fundacji Rodzić po Ludzku! Zapraszamy do czytania wielu ciekawych i nowych materiałów, czekamy na uwagi i opinie użytkowników.

21.08. - Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do dyskusji o cesarskim cięciu ?na życzenie".

W ostatnich dniach toczy się burzliwa dyskusja na temat ?zakazu wykonywania cesarskiego cięcia na życzenie", planowanego przez Ministerstwo Zdrowia i powołany przez nie zespół, pracujący nad standardami opieki okołoporodowej. Jak zwykle w takich przypadkach w relacje prasowe wkrada się wiele nieścisłości, które wymagają sprostowania.

Czytaj więcej: 21.08. - Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do dyskusji o cesarskim cięciu ?na życzenie".

Odpowiedź Fundacji na artykuł "Musi boleć?"

19 czerwca w tygodniku "Przekrój" zamieszczono artykuł Anny Szulc pt. "Musi boleć?". Poniżej kopia listu do redakcji, będącego komentarzem Fundacji Rodzić po Ludzku do treści tego artykułu.

Szanowni Państwo,

Jest kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się zareagować na artykuł Pani Anny Szulc ?Musi boleć?" (Przekrój, nr 25) .

Po pierwsze, sam tytuł jak i treść artykułu sugerujące, że jakość opieki okołoporodowej i satysfakcja kobiet opiera się na prostej zależności od tego, czy poród boli, czy też nie. Po drugie, nierzetelne i powierzchowne omówienie sytuacji opieki nad rodzącą w Polsce. Po trzecie, przedstawienie naszej organizacji jako grupy ideologów głuchych na prawdziwe potrzeby kobiet, negujących osiągnięcia współczesnej medycyny i zmuszających kobiety do zachowań martyrologicznych.

Żeby zrozumieć podstawowy problem polskiej opieki okołoporodowej należy przyjrzeć się temu, jak wygląda w Polsce to, co potocznie nazywamy ?porodem naturalnym". Przeciętna Polka ma poród wywołany oksytocyną, ograniczone możliwości poruszania się, znieczulenie pochodnymi morfiny, brak intymności i życzliwego traktowania. Te chociażby czynniki mają wpływ na zwiększone odczuwanie bólu porodowego, komplikacje okołoporodowe, mniejszą satysfakcję z porodu, a nawet wystąpienie stresu pourazowego. Takie zmedykalizowane i  niezweryfikowane od lat 70. XX wieku, podejście do porodu, jest przedmiotem krytyki na całym świecie. Obecnie ?złotym standardem" w medycynie jest stosowanie w praktyce klinicznej procedur sprawdzonych w badaniach i zweryfikowanych jako korzystne (EBM - evidence based medicine). O takie podejście do położnictwa apeluje wiele środowisk naukowych na świecie, Światowa Organizacja Zdrowia, a nawet rządy niektórych krajów europejskich (np. Wielkiej Brytanii). W wielu krajach punktem wyjścia do tworzenia nowoczesnej opieki okołoporodowej jest zdefiniowanie porodu normalnego - przebiegającego w sposób fizjologiczny, z niezakłóconą aktywnością kobiety rodzącej, z interwencjami medycznymi ograniczonymi do niezbędnych przypadków. Dzieje się tak dlatego, że właśnie liczne badania naukowe pokazały, że taki poród jest najbezpieczniejszy dla matki i dziecka.

Takich porodów w Polsce prawie nie ma. Polkom jest dany fałszywy wybór: albo bolesny poród zmedykalizowany albo opłacone często w sposób nieformalny cesarskie cięcie albo znieczulenie.

O przeprowadzenie dyskusji nad definicją porodu naturalnego w Polsce Fundacja Rodzić po Ludzku apeluje od lat do decydentów i środowiska medycznego. Być może pierwszym krokiem do takiej dyskusji są prace zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia dla opracowania standardów opieki okołoporodowej. Impulsem do powołania tego zespołu był raport o opiece okołoporodowej opracowany na podstawie danych z ostatniej edycji akcji ?Rodzić po Ludzku" 2006 opublikowany przez naszą Fundację, wsparty głosem Rzecznika Praw Obywatelskich zaniepokojonego sytuacją rodzących kobiet. W przeciwieństwie do Anny Szulc, nie mamy jeszcze wiedzy na temat tego, co w standardach się znajdzie. Wiemy natomiast, że ich celem jest między innymi ukrócenie sytuacji, w której szpitale pobierając dodatkowe opłaty zarabiają na potrzebach rodzących. Chodzi również o to aby godny poród był dostępny w każdym szpitalu w Polsce. Jako uczestnik zespołu opracowującego standardy, będziemy postulować, aby były one oparte na dowodach naukowych i przyczyniły się do rozpowszechnienia i wdrożenia nowoczesnej wiedzy. Być może wtedy przestaną ukazywać się artykuły, które, bazując na nieprawdziwych i przestarzałych informacjach dezinformują kobiety i wzmagają ich lęk przed porodem.

Nie sposób skomentować w krótkim liście wszystkich fałszywych informacji zawartych w artykule - ograniczmy się więc do dwóch najbardziej istotnych:

1. Cesarskie cięcie ogranicza śmiertelność okołoporodową. Jest to prawda, ale w przypadku gdy odsetek cięć nie przekracza 15% (WHO). W wielu krajach, również w stawianych za wzór przez Annę Szulc, Stanach Zjednoczonych, epidemiolodzy biją na alarm w związku z poważnymi konsekwencjami znacznego wzrostu odsetka cięć cesarskich. Tworzone i wdrażane są programy mające na celu w dłuższej perspektywie obniżenie tego odsetka. Nie tylko według polskich urzędników Ministerstwa Zdrowia i NFZ cesarskie cięcie to poważna operacja, na którą lekarze powinni decydować się przy ściśle określonych wskazaniach medycznych. Opinię tę podziela również Międzynarodowa Organizacja Ginekologów i Położników (FIGO), która w 1999 roku oświadczyła: ?Ponieważ nie istnieją niepodważalne dowody świadczące o korzyściach, wykonywanie cesarskiego cięcia z powodów pozamedycznych jest etycznie nieuzasadnione".

2. Wielu ginekologów i położników nie podziela obaw dra Grzegorza Południewskiego związanych z porodem domowym. W kwietniu 2007 Królewskie Towarzystwo Ginekologów i Położników  (RCOG) z Wlk. Brytanii oświadczyło, że: ?Wspiera porody domowe w przypadku kobiet w ciąży niskiego ryzyka. Nie ma żadnego powodu dla którego nie mógłby być on zaoferowany kobietom, u których ciąża przebiega bez komplikacji, gdyż może to przynieść im jak i ich rodzinom określone korzyści. Istnieją wystarczające dowody na to, że rodzenie w domu zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia porodu jako satysfakcjonującego i bezpiecznego, co przekłada się na zdrowie kobiety i jej dziecka". To właśnie osiągnięcia współczesnej medycyny (a w szczególności drobiazgowa diagnostyka) przyczyniły się do tego, że coraz więcej krajów europejskich uznaje porody domowe jako jeden z elementów opieki okołoporodowej.

Autorka uznaje za bulwersujące i straszące zdanie zamieszczone w jednej z naszych publikacji dotyczące wpływu farmakologicznych sposobów znieczulania na mechanizm porodu i ich skutków ubocznych. Fakt, czasami prawda straszy. Mimo to jednym z najważniejszych celów naszej organizacji jest przekazywanie rzetelnej i udokumentowanej wiedzy zarówno kobietom, opinii publicznej, jak i środowisku medycznemu.

Chcemy, aby kobiety mogły podejmować decyzje co do przebiegu porodu na podstawie wiarygodnych informacji. Hasłem wszystkich broszur i ulotek skierowanych do przyszłych mam jest ?Wiesz, więc wybierasz - decyduj o swoim porodzie".

Od 14 lat Fundacja pracuje na rzecz poprawy w opiece okołoporodowej. Przez te lata zdołałyśmy zrobić nieco więcej niż ograniczenie wulgarnych wobec rodzących okrzyków położników. Dzięki kolejnym akcjom ?Rodzić po ludzku" prawa pacjenta przestają być fikcją, co roku kilkadziesiąt szkolonych przez nas położnych udoskonala swoją wiedzę i pracuje w duchu poszanowania potrzeb rodzących kobiet, oczywiste już dziś porody rodzinne czy zadbanie o intymność rodzącej są w dużej części naszą zasługą.

Anna Szulc nie zadała sobie trudu przeczytania ani misji Fundacji, ani ?Dekalogu Rodzenia po Ludzku". Gdyby to zrobiła, wiedziałaby, że pracujemy nad tym, aby wszystko to, co ma do zaoferowania klinika w Szwedt, oferował również każdy polski szpital. Kobiety doceniają naszą pracę i ufają nam, co pokazała ostatnia akcja ?Rodzić po ludzku", gdy napisało do nas 40 tys. młodych mam. Mimo to Pani Szulc postanowiła przedstawić nas jako wrogów kobiet. Dlaczego?

Zawsze jesteśmy gotowe do otwartej dyskusji i nie uchylamy się przed krytyką. Mamy jednak nadzieję, że nasi oponenci, zarówno przedstawiciele środowiska medycznego jak i dziennikarze, sięgną po argumenty oparte na podstawach naukowych a nie tylko na własnych przekonaniach i zasłyszanych opiniach.

 

W imieniu zespołu Fundacji, Anna Otffinowska , prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe