Złożenie petycji do Ministra Zdrowia

19 października złożyłyśmy petycję W obronie noworodków przebywając w szpitalu".

Pod petycją do Ministra Zdrowia podpisało 112 177 obywateli! Liczymy na ludzką reakcję Ministra.

Szanowny Panie Ministrze, 

Petycja „W obronie noworodków przebywających w szpitalach w Polsce”

Każdego dnia w Polsce prawie tysiąc kobiet rodzi swoje dziecko, kilkadziesiąt z tych dzieci rodzi się przedwcześnie lub choruje. Każdy dzień jest tu na wagę złota, aby zminimalizować stres i długofalowe skutki izolacji dziecka od rodzica.

Czytaj więcej: Złożenie petycji do Ministra Zdrowia

Wzór pisma o zaprzestanie separacji dziecka

Mówimy “stop” rozdzielaniu dzieci od matek. Od rodziców. To nieludzkie! Dlatego przekazujemy Wam przygotowany przez nas wzór pisma, który możecie pobrać, wypełnić i uzyć w sytuacji rozdzielania Was z dzieckiem: 

Wzór pisma o zaprzestanie separacji dziecka Fundacja RpL 

W dn. 19 października Fundacja złożyła w Ministerstwie Zdrowia petycję "W obronie noworodków przebywających w szpitalach w Polsce", pod którą podpisało się ponad 112 tys osób. Czekamy na rozpatrzenie petcyji i szybką interwencję Ministra Zdrowia. 

 

Szablon- do kobiet 1

 

Podpisz petycję "W obronie noworodków przebywających w szpitalach w Polsce

Powiedz “stop” rozdzielaniu dzieci od matek. Od rodziców. To nieludzkie! A dzieje się tak nie tylko w Łodzi, ale w wielu szpitalach w całym kraju. Nie możemy pozwolić na bierne przyglądanie się sytuacji, zawalczmy razem!

Link do petycji: https://tiny.pl/7ljfc

 

Szanowny Panie Ministrze,

Każdego dnia w Polsce prawie tysiąc kobiet rodzi swoje dziecko, kilkadziesiąt z tych dzieci rodzi się przedwcześnie lub choruje. Każdy dzień jest tu na wagę złota, aby zminimalizować stres i długofalowe skutki izolacji dziecka od rodzica.

Dlatego my, obywatele, zwracamy się do Pana z apelem. Prosze stanąć po stronie hospitalizowanych noworodków i ich matek. Nie powinny być rozdzielane! Ta sprawa wymaga Pana natychmiastowej interwencji!

Czytaj więcej: Podpisz petycję "W obronie noworodków przebywających w szpitalach w Polsce

Wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie informacji w sprawie wyznaczenia Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu do opieki nad pacjentkami z COVID-19

W związku z wiadomościami jakie otrzymujemy od zaniepokojonych mieszkanek regionu dolnośląskiego oraz z doniesieniami medialnymi dotyczącymi decyzji Wojewody Dolnośląskiego o wyznaczeniu Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu do opieki nad pacjentkami z COVID-19 z dnia 3 września 2020 roku oraz sprzeciwu społecznego jaki decyzja ta wywołała, zwracamy się na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej do Pana z wnioskiem o przekazanie:

Czytaj więcej: Wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie informacji w sprawie wyznaczenia Kliniki...

Aktualizacja - wrzesień 2020 - polskie regulacje w zakresie opieki nad kobietą w ciąży, porodzie i po porodzie w czasie pandemii SARS-CoV-2 - dotyczy kobiet w okresie okołoporodowym (3)

Data aktualizacji: 18.09.2020 r.

Informacje w tym artykule pochodzą ze stron Ministerstwa Zdrowia, pism przekazanych Fundacji Rodzić po Ludzku(MZ) oraz strony internetowej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz Głównego inspektoratu Sanitarnego (GIS).

Kobiety zdrowe (bez podejrzenia lub potwierdzenia infekcji COVID-19):

I. Zalecenia dotyczące opieki nad kobietą w ciąży:

☑ Badania i diagnostyka prenatalna

Czytaj więcej: Aktualizacja - wrzesień 2020 - polskie regulacje w zakresie opieki nad kobietą w ciąży, porodzie...

Nowy Minister- nowe rozdanie? Piszemy list z najpilniejszymi postulatami dotyczącymi opieki okołoporodowej podczas epidemii

W dniu 17.09.2020 roku wysłałyśmy list do Ministra Zdrowia z prośbą o spotkanie oraz postulatami dotyczącymi organizacji opieki okołoporodowej podczas epidemii.

Szanowny Panie Ministrze!

Od marca 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce Fundacja Rodzić po Ludzku pracuje nad tym, by kobiety miały dostęp do rzetelnej informacji, opieki i realizowania swoich praw. W tym czasie Fundacja zwracała się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z następującymi pismami:

1. Apel w sprawie porodów rodzinnych z dn. 27 marca 2020 r.

Czytaj więcej: Nowy Minister- nowe rozdanie? Piszemy list z najpilniejszymi postulatami dotyczącymi opieki...

Pismo do NIK w sprawie opieki nad Pacjentami w przypadkach poronień i martwych urodzeń

W odpowiedzi na pismo przesłane do Fundacji Rodzić po Ludzku dotyczącej kontroli przeprowadzanej przez Najwyższą Izbę Kontroli, znak: P/20/06, w sprawie opieki nad Pacjentami w przypadkach poronień i martwych urodzeń przedstawiamy problemy zgłoszone do Fundacji przez kobiety w ostatnim okresie.

Czytaj więcej: Pismo do NIK w sprawie opieki nad Pacjentami w przypadkach poronień i martwych urodzeń

Fundacja Rodzić po Ludzku zaprasza do współpracy

law-40007 1280

Poszukujemy prawniczki/prawnika do prowadzenia działań prawnych, interwencyjnych i rzeczniczych Fundacji.

Zapraszamy do zespołu Fundacji Rodzić po Ludzku. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od ponad 22 lat na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Sprawdzamy jak działają szpitale, jak przestrzegają praw pacjenta i Standardów Opieki Okołoporodowej, jak traktowane są kobiety, ich dzieci, staramy się interweniować tam, gdzie łamane jest prawo. Prowadzimy także działania rzecznicze wobec decydentów w ochronie zdrowia. Walczymy o jawność na polskich porodówkach, a uzyskane informacje publikujemy na portalu www.gdzierodzic.info.

Czytaj więcej: Fundacja Rodzić po Ludzku zaprasza do współpracy

Pismo do Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące podjęcia interwencji w sytuacjach izolacji dziecka od matki oraz odpłatności za wykonanie testu PCR u osób towarzyszących w porodzie

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 maja 2020 r. o sygn. RzPP-DSD.420.59.2020.MR Fundacja przesyła informacje o kolejnym podmiocie stosującym praktykę̨ separowania dzieci od matek do czasu uzyskania wyniku testu dotyczącego zakażenia koronawirusem - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź).

W artykule prasowym, który ukazał się w Tygodniku Łódź Pani Monika Kraska wskazała dziennikarce, iż do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 została oddzielona od swojego dziecka, a poza nią jednocześnie w izolatorium znalazły się dwie inne kobiety (link do artykułu). Pomimo finalnie negatywnego wyniku przedmiotowego testu, nie mogła zobaczyć swojego dziecka przez dwa dni. Kobieta nie przejawiała żadnych objawów  infekcji i do rozdzielenia doszło “profilaktycznie”. Taka praktyka Instytutu  w naszej opinii potencjalnie narusza prawa pacjenta, nie ma podstaw naukowych i wpływa negatywnie na zdrowie pacjentów. 

Czytaj więcej: Pismo do Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące podjęcia interwencji w sytuacjach izolacji dziecka od...

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia Opieka okołoporodowa wspierająca poród jako doświadczenie pozytywne

Dbałość o jakość narodzin, zarówno z perspektywy zdrowia matki jaki i dziecka stanowi priorytet działań Światowej Organizacji Zdrowia. Potrzeba stanowienia wytycznych w opiece okołoporodowej kształtowana jest na podstawie medycznych wskaźników i doświadczeń kobiet. Poniższe opracowanie, zgodne z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych,  podkreślające humanistyczny wymiar procesu porodowego stwarza szansę na zrewidowanie dotychczasowych metod opieki nad matką i dzieckiem.

Wytyczne mają na celu poprawę zdrowia i dobrostanu diady poprzez wprowadzenie zmian w modelu opieki okołoporodowej. Zmiany te stanowią również korzystny kierunek dla rozwoju zawodu położnych, wzmacniają bowiem ich potencjał w działaniach na rzecz naturalnego, zgodnego z fizjologią porodu. Całościowe postrzeganie procesu narodzin podkreśla kluczową rolę położnej w podążaniu za potrzebami kobiety ciężarnej rodzącej i położnicy.  

Nasz krajowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej w dużej mierze zgodny jest z wytycznymi zaprezentowanymi w poniższym dokumencie i mamy nadzieję, że w przyszłości model opieki prezentowany przez Światową Organizację Zdrowia będzie w całości zaimplementowany do naszego sytemu opieki zdrowotnej. 

Czytaj więcej: Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia Opieka okołoporodowa wspierająca poród jako...

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe