Jakie nowe zapisy zawiera standard organizacyjny opieki okołoporodowej

 

Jakie nowe zapisy pojawiły się w standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej:

 

1. Badanie przesiewowe dotyczące wystąpienia ryzyka depresji w ciąży i depresji poporodowej. Lekarz lub położna będzie miał obowiązek zaproponować badanie i ewentualnie skierować do odpowiedniego specjalisty.

2. Kobieta będzie mogła wypełnić dokumentacje medyczną w wybranej przez siebie placówce jeszcze przed porodem. Dzięki temu zapisowi skomplikowany i długi kwestionariusz będzie można wypełnić jeszcze zanim pojawią się skurcze porodowe:)

 

3. Lekarz będzie miał obowiązek skierowania kobiety do położnej POZ na edukacje przedporodową - szkołę rodzenia. Wcześniej było to ignorowane. Kobiety nie wiedziały, że położne środowiskowe mogą prowadzić taką edukację, a to wszystko w ramach NFZ.

 

4. Wpisany został zakres tematyczny edukacji przedporodowej.

 

5. W nowe standardy wpisano częściowo zapisy z innych rozporządzeń tj.: łagodzenie bólu, czy postępowanie w trakcie niepowodzeń położniczych, które na szczęście zmieniło swoją nazwę na „postępowanie w sytuacjach szczególnych tj.: poronienie, poród dziecka chorego lub martwego”.

 

6. Zobowiązuje się personel medyczny do respektowania planu porodu.

 

7. Wprowadzono wiele zapisów dotyczących promocji karmienia piersią. By ukrócić procedury podawania mleka modyfikowanego bez zgody rodziców wprowadzono zapis, który zezwala na podanie mleka tylko na zlecenie lekarskie. Dzięki temu konieczna będzie rozmowa dotycząca problemów laktacyjnych, a mieszanka przestanie być rozwiązaniem na kłopoty organizacyjne. Oczywiście prośba kobiety dotycząca chęci karmienia piersią jest wystarczającym powodem, by mleko takie otrzymać. W Polsce niestety łatwiej można uzyskać mleko modyfikowane niż wsparcie laktacyjne.

 

8. Zobowiązuje się szpitale do posiadania sprzętu do odciągania pokarmu i zagwarantowania kobietom, które nie mogą z jakiś powodów nakarmić dziecka swoim pokarmem, mleka z banku mleka.

 

9. Zobowiązuje się kierowników placówek do zapoznawania swoich pracowników z zapisami standardów, do organizacji szkoleń i paneli. Kierownik placówki będzie musiał opracować taki plan wdrażania standardów. Zatem będziemy jako Fundacja mogłu za jakiś czas to sprawdzać:) Mamy nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na przestrzeganie standardów. 

 

Z całym projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej można zapoznać się tutaj. 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali naszą walkę i pracę w zespole opracowującym nowe Standardy. Za cały rok wsparcia - wpłaty stałe, spontaniczne, przekazany 1% podatku na walkę o Standardy! W tym roku 1% przeznaczamy na stały monitoring oddziałów położniczych w ramach Akcji "Głos matek ma moc zmiany" oraz na podejmowanie interwencji w szpitalach. Możesz nam pomóc w sprawdzeniu jak realizowane są Standardy w poszczególnych placówkach i w reagowaniu tam gdzie łamane są prawa kobiet, przekazując swój 1% podatku, nr KRS: 0000 150 773.

 

Walka o Standardy trwa!

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe