Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie rekomendacji zespołu roboczego do spraw opracowania kierunków działań w celu zmniejszenia odsetka cesarskich cięć.

Fundacja od kilkunastu lat alarmuje o niepokojącej sytuacji w opiece okołoporodowej. Wysoki odsetek cesarskich cięć w Polsce jest objawem jakiegoś poważnego problemu. Od wielu lat prowadzimy korespondencję z Ministerstwem Zdrowia w tej sprawie. Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym pismem.  Tym razem odnosimy się do rekomendacji zespołu ministerialnego, który miał opracować kierunki działań w celu zmniejszenia odsetka cesarskich cięć w Polsce. W Piśmie przedstawiamy nasze stanowisko.

Dlaczego w tak ważnej sprawie, dotyczącej zdrowia setek tysięcy kobiet pominięto ich głos w pracach nad rekomendacjami? Choć, jak zauważają sami eksperci presja kobiet w żądaniach dotyczących dostępu do cesarskiego cięcia jest bardzo duża, ich głos został pominięty. Bardzo krytycznie oceniamy fakt, że przedstawione rekomendacje bez żadnej publicznej dyskusji zostały rozesłane Konsultantom Krajowym oraz innym instytucjom zajmującym się ochroną zdrowia.

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe