Ograniczanie prawa do odwiedzin w szpitalach

Drodzy!

Ostatnimi czasy otrzymujemy od Was mnóstwo pytań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym ze strony koronawirusa i/lub grypy. Często nas pytacie, czy wojewoda może wydać decyzję o zakazie odwiedzin i wstrzymaniu porodów rodzinnych. Dlatego też uważamy, że warto w tym temacie wyjaśnić parę kwestii:

1. Przede wszystkim osobą uprawnioną do podjęcia tego typu decyzji w odniesieniu do konkretnej placówki jest jej Dyrektor lub uprawniony przez niego lekarz.

2. Podstawą prawną decyzji ograniczającej prawa pacjenta wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Link do ustawy. 

3. Żeby jednak do takiego ograniczenia w ogóle mogło dojść, muszą być spełnione konieczne warunki:

a. wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub

b. muszą za tym przemawiać względy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

c. JEDYNIE prawo do kontaktu może być ograniczone ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala

4. Wg polskich przepisów zagrożenie epidemiologiczne to:

„zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii, czyli zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących”.

5. Co niezwykle ważne, stan zagrożenia epidemicznego na terenie województwa (lub jego części, czyli np. na obszarze powiatu) stwierdza wojewoda. Zagrożenie epidemiczne na terenie większym niż województwo, stwierdza Minister Zdrowia. Tak więc, dopóki stan zagrożenia epidemicznego nie będzie formalnie stwierdzony przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, nie można na tej podstawie ograniczać praw pacjenta.

6. Jako względy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, możemy wymienić następujące kwestie:

a. osoby z podejrzeniem choroby zakaźnej nie mogą odwiedzać pacjentów w szpitalu;

b. w okresie zwiększonych zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę) dyrektor szpitala może ograniczyć odwiedziny w szpitalu

c. odwiedzającym zabrania się palenia tytoniu na terenie szpitala;

d. personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad higieny w szpitalu.

7. Należy jednak pamiętać, że czym innym są odwiedziny w Szpitalu, a czym innym jest poród rodzinny i uczestnictwo w nim ojca dziecka.

8. Zgodnie z zaleceniami Konsultantów Krajowych w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz w dziedzinie Perinatologii nie ma zakazu porodu rodzinnego z uwagi na zagrożenie koronawirusem - treść zaleceń.

9. Tym samym jeśli usłyszycie że w Waszym Szpitalu istnieje taki zakaz, zwracajcie się do Dyrektora placówki z zapytaniem na jakiej podstawie go wydał, skoro Konsultanci Krajowi nie wydali takich zaleceń.

10. Każda sytuacja jest indywidualna i dlatego też rozmowa jest niezwykle ważna. Zawsze warto podjąć taką próbę.

Wszystkim tym z Was, którzy oczekują na narodziny Maleństwa życzymy szczęśliwego porodu i mnóstwa zdrowia!

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe