Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do petycji ws. porodów rodzinnych.

Tak jak większość osób szykujących się do porodów, a także personelu medycznego towarzyszącego kobietom podczas porodu, przejęci jesteśmy sytuacją związaną ze stanem epidemii SARS-CoV-2. Ograniczenia porodów z osobą towarzyszącą wywołują lęk, poczucie niesprawiedliwości i złość w osobach oczekujących na poród.

Zdajemy sobie sprawę z bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju i ryzyka, w tym ryzyka, jakie ponosi personel medyczny. Nasz apel skierowany do Ministra Zdrowia oraz konsultanta krajowego ds. ginekologii i położnictwa oraz perinatologii dotyczył prośby o ponowną analizę sytuacji w szpitalach, zastanowienia się, czy placówki medyczne mają już możliwości organizacyjne i wdrożone procedury bezpieczeństwa zarówno dla kobiet rodzących, jak i dla personelu medycznego umożliwiające przywrócenie porodów rodzinnych. 

Mamy świadomość, że istotne jest zachowanie w tej sprawie szczególnej ostrożności. Z jednej strony słyszymy głos rodziców, którzy chcieliby przeżyć wspólnie narodziny swojego dziecka i emocji jakie im towarzyszą, jest też głos personelu medycznego, który obawia się o swoje zdrowie, a także nie jest w stanie zorganizować odpowiednio oddziałów, by zagwarantować wszystkim bezpieczeństwo medyczne oraz głos kobiet, które obawiają się o swoje zdrowie i uznają za zasadne przyjęte ograniczenia.

Uważamy, że ważne jest zachowanie równowagi między potrzebami wszystkich tych stron.  

Każdy obywatel ma prawo występować z petycjami do decydentów w tym kraju. Jako Fundacja przyjęliśmy w tej sprawie inną strategię. Chcemy rozmawiać i zachęcać naszych decydentów do bieżącej analizy sytuacji. Będziemy dopytywać Ministerstwo i sprawdzać, czy możliwa jest zmiana stanowiska. Pośpiech w tej sytuacji nie jest dobrym doradcą.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwania, jakie mają teraz przed sobą osoby odpowiedzialne za organizację opieki. Wiemy także, że bezpieczeństwo medyczne porodu zależy od bezpieczeństwa medycznego personelu medycznego. 

Jako Fundacja będziemy co jakiś czas apelować o ponowną analizę sytuacji kobiet i bieżące monitorowanie sytuacji na porodówkach, a jeśli względy związane z procedurami bezpieczeństwa medycznego na to pozwolą, to reagowanie na potrzeby kobiet i ich rodzin oraz zmianę procedur. Dalej stoimy na stanowisku, że każda kobieta ma prawo do troskliwej i pełnej szacunku opieki, a sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym nikogo z tego nie zwalnia.

Wierzymy,  że decyzje konsultantów oparte są na wnikliwej analizie sytuacji, w tym analizie merytorycznej i organizacyjnej  dotyczącej zasobów jakimi dysponuje szpital. Naszym zadaniem jest wnosić głos kobiet, ich potrzeby i trudności z jakimi się zmagają, wierzymy, że wspólne działanie, rozmowy przyczynią się do poprawy tak trudnej sytuacji kobiet, ich rodzin i personelu medycznego.

 

Zespoł Fundacji Rodzić po Ludzku

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe