Działania w Europarlamencie

W poniedziałek 20 kwietnia 2020 r. Fundacja Rodzić po Ludzku zwróciła się do wszystkich polskich posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego z prośbą o podpisanie listu Predraga Freda Matića, europosła z Chorwacji, sprawozdawcy w komisji FEMM w zakresie praw dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

W naszym liście wyraziłyśmy zaniepokojenie faktem, że w czasie kryzysu zdrowotnego zostały wprowadzone zmiany w systemie opieki nad pacjentką ciężarną po porodzie, które nie tylko nie opierają się na wiarygodnych badaniach naukowych, zaleceniach WHO czy też zaleceniach odpowiednich organizacji europejskich, ale także są w sposób nieuzasadniony nadmierne i nieproporcjonalne do skali zagrożenia pandemią COVID-19. Podkreśliłyśmy także fakt, że Fundacja kilkakrotnie podejmowała ten temat na forum krajowym, kontaktując się z Ministerstwem Zdrowia i krajowymi konsultantami d/s ginekologii i położnictwa oraz d/s perinatologii, dostrzegając istotny problem w nadmiernej restrykcyjności przyjętych w Polsce zaleceń.

Europoseł Matić wysłał 20 kwietnia list do Komisarza d/s Zdrowia oraz do Komisji Europejskiej, w którym wezwał ich:

☑ do wsparcia działań mających zapewnić realizację podstawowego prawa do ochrony zdrowia, 

☑ do zobowiązania Państw Członkowskich do zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki okołoporodowej, w której prawa kobiet ciężarnych są przestrzegane, a wprowadzane ograniczenia są proporcjonalne do skali zagrożenia pandemią na podstawie wiarygodnych badań naukowych lub zaleceń, w tym zaleceń WHO.

Wskazał ponadto, że szczególnie go niepokoją docierające z państw członkowskich sygnały o następujących zjawiskach:

☑ odbijające się na jakości opieki okołoporodowej braki kadrowe związane z brakiem dostatecznej ilości środków ochrony osobistej dla personelu medycznego;

☑ niespodziewane utrudnienie lub całkowite zamknięcie bez ostrzeżenia świadczeń pozaszpitalnych (m.in poporodowej opieki ze strony położnych);

☑ kobiety bywają zmuszane do przedwczesnego indukowania porodu lub przeprowadza się u nich prewencyjne cesarskie cięcia bez wyraźnych wskazań medycznych;

kobiety bywają rozdzielane z nowo narodzonymi dziećmi;

☑ odmawia się kobietom prawa do obecności osoby najbliższej przy porodzie, zarazem całkowicie zabraniając odwiedzin.

 Jeśli bliska jest Ci misja Fundacji Rodzić po Ludzku i nasze działania dla kobiet, prosimy o wsparcie darowizną. Twoja darowizna umożliwi nam dalsze niesienie pomocy kobietom w czasie pandemii COVID-19, monitoring szpitali oraz interwencje prawne. Dziękujemy.

Dane do wpłaty: Fundacja Rodzić po Ludzku nr konta 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001

lub szybka wpłata dotpay. Każde 10 -20 zł ma znaczenie! 

1

Na powyższe problemy zaproponował następujące rozwiązania:

☑ właściwe zabezpieczenie personelu medycznego w środki ochrony osobistej;

☑ upewnienie się, że w każdym Państwie Członkowskim zostały wypracowane właściwe procedury i udogodnienia umożliwiające kobietom rodzenie w towarzystwie najbliższej osoby w związku z zaleceniami WHO i innych europejskich organizacji monitorujących sytuację na bieżąco (m.in. the Union of  European Perinatal and Neonatal Societies oraz konsorcjum Royal Colleges w Zjednoczonym Królestwie);

☑ doposażanie i dostosowywanie do bieżących okoliczności zasad pracy położnych podstawowej opieki zdrowotnej i domów narodzin;

☑ upewnienie się, że procedury podczas pandemii COVID-19 oparte są na wiarygodnych dowodach i faktach, a nie obawach.

 

Na nasz apel odpowiedziało pięciu polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim: Sylwia Spurek, Magdalena Adamowicz, Robert Biedroń, Łukasz Kohut i Jarosław Duda.

Wszyscy oni złożyli swoje podpisy pod listem chorwackiego europosła Matića. Dziękujemy im za uszanowanie praw kobiet w ciąży i ich dzieci w dobie pandemii COVID-19.

 

Dla zainteresowanych list Predraga Freda Matića w języku angielskim.