#RazemBezpieczniejsi #SaferTogether

Dołączamy do do międzynarodowej kampanii prowadzonej przez The White Ribbon Alliance pod nazwą #SaferTogether (#RazemBezpieczniejsi).

Została ona zainaugurowana 20 kwietnia 2020 r. jako odpowiedź na niepokojące doniesienia o naruszaniu praw kobiet i noworodków w szeroko pojętej opiece okołoporodowej w dobie pandemii COVID-19 na świecie.

150 organizacji z 45 krajów, które podobnie jak my, pełnią funkcje strażnicze w zakresie przestrzegania standardów opieki okołoporodowej i które zjednoczyły siły pod kuratelą The White Ribbon Alliance.

Zaniepokojenie budzą takie kwestie jak: 

- nieuzasadnione wymuszanie procedur medycznych,

- obowiązkowe rozdzielanie matki i dziecka, 

- brak środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, 

- brak osoby bliskiej w porodzie. 

Większość tych ograniczeń rzadko jest oparta na wiarygodnych dowodach naukowych i nie chroni ani kobiet, ani personelu medycznego. Jest za to uzasadniana enigmatycznym “bezpieczeństwem w dobie COVID-19”. Niestety zbyt często słyszymy argument, że w czasie kryzysu prawa kobiet rodzących i ich dzieci mają wtórne znaczenie wobec obaw o bezpieczeństwo i wydolność systemu ochrony zdrowia. 

Prawa człowieka są jednak uniwersalne i niezbywalne, a ich ochrona chroni życie oraz poprawia rokowania medyczne. To obecna sytuacja pandemii niczym w soczewce pokazuje nam niedoskonałość systemu ochrony zdrowia. W dobie pandemii kobiety nie otrzymują jasnego komunikatu jak COVID-19 może wpłynąć na ich stan zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu. Otrzymują za to sprzeczne i wzajemnie się wykluczające komunikaty. Pośród tych obaw i zagubienia, pojawiają się także pozytywne przykłady postępowania personelu medycznego, znajdującego kreatywne rozwiązania oparte na badaniach naukowych i pozwalające na pełnowartościową, empatyczną opiekę w tej nowej dla nas wszystkich rzeczywistości.  

Celem kampanii jest umacnianie przestrzegania praw kobiet rodzących, promowanie innowacyjnego podejścia do opieki okołoporodowej i ratowanie życia w czasie pandemii COVID-19. Jest  ona oparta na działaniach strażniczych i uświadamiających adresowanych do: rządów, decydentów w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalnych organizacji zawodowych, organizacji NGO, mediów i darczyńców. Zawiera cykl prostych i jednoznacznych komunikatów rozpowszechniających oparte na badaniach naukowych informacje dla kobiet, ich rodzin i pracowników ochrony zdrowia. Ma także zachęcać do podjęcia innowacyjnego podejścia celem wypracowania pełnowartościowej opieki medycznej w dobie wciąż zmieniających się warunków w czasie pandemii.

The White Ribbon Alliance jest istniejącą od 1999 r. siecią organizacji globalnych zjednoczonych w działaniach na rzecz poprawy realizacji praw związanych z szeroko pojętym zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Działają one na terytorium: Ameryki Północnej, Europy, Azji i Afryki. Ich misją jest aktywizacja obywateli do działań na rzecz poprawy przestrzegania praw w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, macierzyństwa i opieki nad noworodkiem. Bo zdrowe kobiety to zdrowy świat. Dlatego The White Ribbon Alliance chce uczyć ludzi o ich zdrowiu i prawach, żeby stopniowo wprowadzali zmiany w swoich społecznościach i żeby stworzyć trwałą zmianę na lepsze dla przyszłych generacji.

 

ST