Pytamy o to, kim są eksperci zajmujący się opieką okołoporodową, kto wydaje rekomendacje dotyczące organizacji opieki podczas epidemii.

W dniu 28 maja skierowałyśmy do Ministerstwa Zdrowia wniosek o informacje publiczną.

Pytamy o:

1. W piśmie z 21 maja 2020 r., ZPR6721.117.2020.JK, wskazane zostało m. in. „W zależności od rozwoju epidemii, eksperci na bieżąco aktualizują swoje zalecenia zarówno w kwestii porodów rodzinnych, rodzaju porodu oraz żywienia noworodków matek zakażonych COVID-19.”.

W tym zakresie zwracamy się o udostępnienie:

- imion, nazwisk ekspertów wraz ze specjalizacją o jakim mowa w/w piśmie, którzy na bieżąco aktualizują zalecenia,

- dokumentów, w tym elektronicznych np. maili jakie eksperci przekazali do dnia wykonania wniosku Ministerstwu Zdrowia,

- informacji, czy osoby te odbywały spotkania, narady zarówno w formie spotkań na żywo, jak i online wraz z podaniem dat spotkań, tematów narad i dokumentów jakie powstały w związku z tymi spotkaniami, naradami.

Jeśli bliska jest Ci misja Fundacji Rodzić po Ludzku i nasze działania dla kobiet, prosimy o wsparcie darowizną. Twoja darowizna umożliwi nam dalsze niesienie pomocy kobietom w czasie pandemii COVID-19, monitoring szpitali oraz interwencje prawne. Dziękujemy. Dane do wpłaty: Fundacja Rodzić po Ludzku nr konta 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001 lub szybka wpłata dotpay. Każde 10 -20 zł ma znaczenie! 

 

1

2. W piśmie z 21 maja 2020 r., ZPR6721.117.2020.JK, wskazane zostało m. in. „Jednocześnie podkreślam, że zalecenia są opracowywane przez doświadczonych specjalistów w dziedzinach mających zastosowanie w opiece okołoporodowej we współpracy z ekspertami w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych.”.

W tym zakresie zwracamy się o udostępnienie:

- imion, nazwisk specjalistów wraz ze specjalizacją o jakim mowa w/w piśmie, którzy opracowują zalecenia,

- dokumentów, w tym elektronicznych np. maili jakie przekazali specjaliści do dnia wykonania wniosku Ministerstwu Zdrowia,

- nformacji, czy osoby te odbywały spotkania, narady zarówno w formie spotkań na żywo, jak i online wraz z podaniem dat spotkań, narad tematów i dokumentów jakie powstały w związku z tymi spotkaniami, naradami.

Wniosek do Ministra Zdrowia - 28.05.2020 r.

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z dnia 06 lipca 2020