Wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie informacji w sprawie wyznaczenia Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu do opieki nad pacjentkami z COVID-19

W związku z wiadomościami jakie otrzymujemy od zaniepokojonych mieszkanek regionu dolnośląskiego oraz z doniesieniami medialnymi dotyczącymi decyzji Wojewody Dolnośląskiego o wyznaczeniu Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu do opieki nad pacjentkami z COVID-19 z dnia 3 września 2020 roku oraz sprzeciwu społecznego jaki decyzja ta wywołała, zwracamy się na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej do Pana z wnioskiem o przekazanie:

- treści korespondencji prowadzonej przez Pana z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi instytucjami w związku z decyzją z dnia 3 września 2020 roku.

- analiz, raportów przeprowadzanych przed podjęciem decyzji w celu przeanalizowania skutków wprowadzenia tej zmiany w organizacji opieki okołoporodowej w regionie oraz dla pracy wyznaczonego przez Pana szpitala oraz korespondencji związanej z tymi działaniami.

 Fundacja będzie monitorować sytuację we Wrocławiu, zwłaszcza, że nie jest to pierwsza w ostatnich latach trudna dla kobiet sytuacja zamknięcia placówki położniczej w tym mieście. Mamy nadzieję, że uda się wypracować rozwiązanie, które zapewni opiekę pacjentkom z COVID-19 wymagającym także opieki ginekologicznej i położniczej oraz nie pogorszy dostępności świadczeń dla pozostałych mieszkanek regionu. W celu znalezienia takiego rozwiązania możemy zaproponować spotkanie z udziałem Wojewody, przedstawicieli Fundacji, kobiet, których bezpośrednio dotyczy decyzja i innych zainteresowanych osób. Jesteśmy gotowe do współpracy i oczekujemy poważnego traktowania głosu matek.

 Niniejsze pismo zostało przesłane do wiadomości Ministra Zdrowia.

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

tort