Porody z osobą towarzyszącą - czy odbywają się w obecnej sytuacji? Jak to sprawdzić? I jakie mamy prawa?

W zaleceniach Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce opublikowanych w dniu 15 lipca 2020 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia czytamy, iż "zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (...) w Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych." Ostateczna decyzja jest podejmowana przez kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego.

Zgodnie z zaleceniami niezbędne wymagania to: 

a) wypełnienie przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej,

b) osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki,

c) rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,

d) osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,

e) osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.

 

Jeżeli szpital nie stosuje się do powyższych zaleceń pamiętaj że masz prawo wezwania szpitala do zaprzestania naruszeń – możesz skorzystać ze wzoru - Wezwanie do zaprzestania naruszeń praw pacjenta.

 

To czy wybrany przez Ciebie szpital wspiera w obecnej chwili poród z osobą towarzyszącą i na jakich zasadach się to odbywa sprawdzić bezpośrednio w szpitalu, w którym planujesz rodzić, ponieważ sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie.

 

Pełen tekst zaleceń oraz ankietę epidemiologiczną możesz znaleźć pod nr 20 "Opieka okołoporodowa":

www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

Zalecenia Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie mozliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce

 

projekty FB 6

 

Data publikacji: 13.11.2020

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe