ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA NA NASZE POSTULATY – działania zostały podjęte

Fundacja otrzymała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Czytamy w niej, że 30 listopada br., MZ wystosowało prośbę do konsultantów wojewódzkich oraz krajowych, aby podjęli działania informacyjne dla ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz neonatologicznych na terenie całego kraju w następujących tematach:

a) możliwości porodów z osobą bliską;

b) zmiany powszechnie stosowanej praktyki obligatoryjnego cięcia cesarskiego jako metody ukończenia ciąży i porodu u pacjentek z rozpoznaniem/podejrzeniem COVID-19;

c) umożliwienia kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą po porodzie przez cięcie cesarskie;

d) respektowania decyzji matki podejrzanej o zakażenie lub zakażonej COVID-19 co do przebywania razem ze swoim nowo narodzonym dzieckiem, w przypadku, gdy decyzja ta została podjęta przed porodem i podpisana przez matkę;

e) wsparcia możliwości przebywania rodziców z hospitalizowanymi noworodkami.

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że co do wypisu dziecka do domu, zaleca się, aby noworodek został wypisany do domu, gdzie przebywają osoby nie objęte izolacją. Zalecenie tłumaczy ryzykiem braku przerwania łańcucha epidemicznego oraz prawdopodobieństwem zakażenia dziecka. Jednak co ważne czytamy, że „ostateczna decyzja dotycząca wypisania dziecka ze szpitala należy do matki”. 

 

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe